top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Połączenia wychodzące

Jak ustawić numer domyślny do połączeń wychodzących

Przejdź do obszaru Telefonia > Ustawienia telefonii i określ ustawienie Numer domyślny do połączeń wychodzących.

Ile numerów można podłączyć w celu wykonywania połączeń wychodzących

Do jednego konta Bitrix24 można podłączyć tylko jeden numer do połączeń wychodzących (obecnie nie rozważamy możliwości podłączenia większej liczby numerów).

Jakie numery można podłączyć w celu wykonywania połączeń wychodzących

Tutaj można podłączyć dowolne numery o numerach kierunkowych wymienionych na liście.

Pamiętaj, że nie można podłączyć:

  • numerów bezpłatnych;
  • numerów sieci satelitarnych;
  • numerów z IVR (menu głosowym).

Ustawianie różnych numerów połączeń wychodzących dla różnych pracowników

W celu zdefiniowania użytkowników, aby dzwonili do klientów z różnych numerów telefonów, numery telefonów poszczególnych pracowników do połączeń wychodzących można skonfigurować w obszarze Telefonia > Użytkownicy telefonii:

Wybierz pracownika > edytuj > określ numer do połączeń wychodzących. Zapisz.Numer przekazywania do ograniczenia aktywności połączeń wychodzących

Potwierdzony przekazywany numer będzie czynny tylko przez3 miesiące.

Takie ograniczenie jest ustalane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ nie ma gwarancji, że dany numer nadal po dłuższym okresie będzie należał do tego samego użytkownika. Po tym okresie można ponownie podłączyć ten sam numer lub podłączyć nowy.To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane