top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Projekty i grupy robocze w Bitrix24

Grupa robocza to wirtualna społeczność użytkowników, utworzona w celu prowadzenia dyskusji i rozwiązywania określonych problemów, osiągania celów i wykonywania zadań.

Dzięki połączeniu użytkowników w grupy robocze (projekty) cała komunikacja i wszystkie dane związane z daną grupą (projektem) zgromadzone są w jednym miejscu.

Projekty w Bitrix24 oparte są na grupach roboczych. Główna różnica polega na tym, że projekt ma określone terminy. W projektach nie można dodać zadań poza datami projektu.
Otwierając odpowiednią grupę roboczą, można z łatwością uzyskać dostęp do wszystkich danych projektu.

Można śledzić wszystkie działania w projekcie i reagować na dyskusje w grupach w czasie rzeczywistym.

Zaproś swoich klientów, partnerów lub użytkowników zewnętrznych do grupy roboczej Bitrix24. Wszystkie funkcje grupy roboczej są dostępne dla użytkowników zewnętrznych, ale użytkownicy zewnętrzni mogą zobaczyć dane tylko tych grup roboczych, do których należą.

Grupy mają własne ustawienia uprawnień i role, w tym moderatorzy, właściciele i członkowie. Nowych członków dodaje się za pomocą zaproszenia.

Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę grup roboczych, które można później edytować, usuwać lub przenosić do archiwum.

Tworzenie nowej grupy roboczej

Każdy użytkownik konta Bitrix24 może tworzyć nowe grupy robocze.

Zapraszanie użytkowników do grupy roboczej

Członków grupy roboczej można dodać podczas tworzenia nowej grupy roboczej lub później. Wybierz sekcję Działania> Zaproś do grupy roboczej.

Wybierz pracowników, których chcesz dodać i kliknij pozycję Wyślij zaproszenie.

Można zaprosić zarówno jednego użytkownika, jak i całe działy (opcja Pracownicy i działy> Pracownicy wszystkich działów i poddziałów):

Wyświetlona zostanie strona Członkowie grupy:

 • Moderatorzy:użytkownicy, którzy mogą moderować grupę (edytować ustawienia grupy, zapraszać użytkowników do grupy, usuwać użytkowników z grupy)
 • Działy: działy zaproszone do grupy.
 • Członkowie: indywidualni użytkownicy, którzy potwierdzili zaproszenie do grupy roboczej (dołączyli się już do grupy).
 • Połączeni użytkownicy: użytkownicy z połączonych (zaproszonych) działów. Gdy zapraszasz cały dział z wszystkimi pracownikami, pracownicy działu są automatycznie dodawani do grupy i będą tutaj wyświetlani.
Aby móc zapraszać użytkowników zewnętrznych do grupy roboczej (pocztą elektroniczną), przejdź do obszaru Działania> Edytuj grupę roboczą i włącz opcję Dostępne w ekstranecie.

Funkcje grupy roboczej

Oprócz głównych funkcji dostępnych jest jeszcze kilka opcji dodatkowych:

 • Tryb ukryj zadania: ukrywa zadania i powiadomienia na Tablicy Aktywności grupy roboczej.
 • Karta Powiadomienia: włącza/wyłącza powiadomienia grupy roboczej.
 • Karta Działania grupy: otwiera główne ustawienia i opcje grupy roboczej.

Kto może tworzyć grupy robocze


Każdy użytkownik konta Bitrix24 może utworzyć nową grupę roboczą.
W polu Działania > Edytuj grupę roboczą > Więcej właściciel grupy może określić, kto może zapraszać użytkowników do grupy. Dostępne są 3 opcje:

 • tylko właściciel grupy
 • właściciel grupy i moderatorzy
 • wszyscy członkowie grupy

Główne parametry grupy roboczej

Po utworzeniu nowej grupy roboczej system wyświetli okno parametrów grupy roboczej. Parametry te można edytować w każdej chwili w grupie roboczej, w obszarze Działania > Edytuj grupę roboczą:

1. Opis: dodaj nazwę, opis i logo grupy roboczej. Możesz także zmienić właściciela grupy roboczej i wybrać moderatorów.

Kliknij pozycję Więcej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień.

2. Właściwości: można wybrać narzędzia, które będą dostępne w danej grupie roboczej.

3. Użytkownicy mogący zapraszać do grupy roboczej: tutaj możesz określić, kto może zapraszać użytkowników do grupy.

4. Słowa kluczowe: dodaj słowa kluczowe, aby ułatwić wyszukiwanie grup roboczych.

5. Typ grupy roboczej:

 • Widoczna — grupa jest widoczna dla wszystkich użytkowników konta.
 • Grupa otwarta — do grupy może się dołączyć każdy użytkownik konta.
 • Zarchiwizowane — umożliwia przeniesienie grupy roboczej do archiwum, grupa nie jest usuwana i wszystkie dane zostają zachowane.
 • Dostępne w ekstranecie — użytkownicy zewnętrzni będą mogli korzystać z tej grupy roboczej.
 • Projekt — przekształca grupę roboczą w projekt.

Ustawienia funkcji

Funkcje grupy roboczej (narzędzia) można skonfigurować w obszarze Działania > Uprawnienia dostępu. Pamiętaj, że uprawnienia dostępu do dysku, kalendarza i list grupy roboczej należy skonfigurować oddzielnie w każdym narzędziu.

Można utworzyć nieograniczoną liczbę grup roboczych. Istniejące grupy robocze można przenieść do ekstranetu lub zarchiwizować.

Polecane artykuły
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane