top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Poziomy dostępu użytkowników Bitrix24

Użytkownicy konta Bitrix24 mogą mieć różne poziomy dostępu:

  • Pracownik/Użytkownik: wszyscy nowi zaproszeni użytkownicy domyślnie otrzymują stanowisko „pracownik”, jeśli administrator nie ustawi inaczej.
  • Kierownik działu: użytkownicy ustawieni jako szefowie działu będą mieć rozszerzone uprawnienia dostępu do konta. Użytkownicy ci będą na przykład mogli zobaczyć zadania podwładnych i raporty pracy (dostępne w planie Bitrix24 Professional).
  • Administrator: użytkownik, któremu przyznano dostęp administracyjny do konta. 
  • Użytkownik ekstranetu: użytkownicy zaproszeni do ekstranetowych grup roboczych są oznaczeni ikoną ekstranetu i mają ograniczony dostęp do konta. Przeczytaj więcej o porównaniu użytkownika intranetu (zwykłego użytkownika konta) z użytkownikiem ekstranetu.
Należy pamiętać, że w razie dodania odbiorców wiadomości e-mail do zadań lub postów na Tablicy owi odbiorcy wiadomości e-mail nie są zaliczani do użytkowników konta i nie mają dostępu do twojego Bitrix24. Tacy użytkownicy otrzymują zadania oraz aktualizacje postów pocztą e-mail i mogą współpracować nad nimi za pośrednictwem strony internetowej Bitrix24.Network, na której wyświetlane są tylko posty lub zadania, do których adresat wiadomości e-mail został zaproszony.

Administratorzy konta

Twórca konta Bitrix24 ma domyślnie dostęp administracyjny do konta. Gdy twórca konta zaprasza nowych użytkowników, może im również nadać administracyjny poziom dostępu (za pomocą opcji „Pracownik ma administracyjny dostęp do portalu” na stronie profilu użytkownika).

Aby mieć dostęp do wszystkich ukrytych informacji (np. wszystkich zadań określonego użytkownika), administrator konta musi włączyć opcję tryb administratora na swojej własnej stronie profilu.W celu wyjścia z trybu administratora należy wrócić na swoją stronę profilu:


 
Twórca konta Bitrix24 może (ale nie mus) być ustawiony jako główny kierownik firmy (dyrektor). Można to zmienić w każdej chwili — wystarczy przeciągnąć i upuścić obecnego kierownika do sekcji innego działu lub sekcji pracowników:


Ustaw innego użytkownika jako nadzorcę:


Miejsce głównego kierownika można również pozostawić puste, jeśli typ organizacji nie obejmuje ról kierowników. 

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych ustawień konta może być wymagany dostęp administracyjny. Przykład: strona ustawień konta, uwierzytelnianie za pomocą haseł jednorazowych, ustawienia czasu i raportów itd. 

Dostęp administratora do danych innych użytkowników konta

Ważne jest, aby wspomnieć, że chociaż użytkownicy z prawami administracyjnymi (w trybie administracyjnym) mogą uzyskać dostęp do postów, zadań i plików innych użytkowników konta, nawet bez uprawnień bezpośredniego dostępu, ale nadal niektóre obszary pozostają prywatne dla każdego użytkownika konta:
  • Czaty prywatne Bitrix24: czaty prywatne osoba-do-osoby i w grupach (nie mylić z czatami publicznymi!) są prywatne; nawet administratorzy kont nie mają do nich dostępu.
  • Szczegóły loginu i hasła użytkownika do strony Bitrix24.Network: każdy użytkownik Bitrix24 ma własny, prywatny login i hasło, do których administrator konta nie ma dostępu. Login i hasło użytkownika może zmienić w Bitrix24.Network tylko ich właściciel. 
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane