top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Rozwiązywanie problemów z aplikacją komputerową i pomoc

 • Sprawdź wersję aplikacji i dostępne aktualizacje:

  Aby móc sprawdzić numer wersji aplikacji komputerowej i dostępne aktualizacje, uruchom aplikację, a następnie:
  w systemie Mac: kliknij pozycję „informacje o Bitrix24” w lewym górnym rogu;
  w systemie Windows: kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji „Informacje o programie”.

 • Wyczyść pamięć podręczną aplikacji komputerowej:

  Użytkownicy systemu Windows powinni użyć polecenia Ctrl+Shift+L (które pokazuje pliki dziennika i katalog danych), zatrzymać aplikację komputerową i usunąć katalog cef_cache. Inne rozwiązanie — usuń katalog na ścieżce C: \Użytkownicy \ \ AppData Roaming \ Bitrix Desktop 3.0 \ cef_cache lub C: Dokumenty i ustawienia \ \ Dane aplikacji \ Bitrix Desktop \ 3.0 \ cef_cache.

  Użytkownicy systemu Mac mogą wywołać pliki dzienników i katalog danych, naciskając klawisze Cmd+Shift+L.

 • Interfejs aplikacji komputerowej jest pusty:

  Jeśli interfejs aplikacji komputerowej jest pusty lub wyświetlany nieprawidłowo:

  1. Aby rozwiązać problem, spróbuj użyć polecenia:
  w systemie Windows: CTRL+SHIFT+R
  w systemie Mac: CMD+SHIFT+R

  2. Otwórz czat z dowolnym użytkownikiem i wyślij wiadomość /clearWindowSize

 • Błąd „Nie można użyć portu TCP”:

  Jeśli podczas uruchamiania aplikacji komputerowej pojawi się błąd „Nie można użyć portu TCP”, najprawdopodobniej uruchomione jest drugie wystąpienie aplikacji. Przykład: kilku użytkowników pracuje na tym samym serwerze w równoległych sesjach. W tym przypadku pierwsza aplikacja zaczęła działać poprawnie, ale inni użytkownicy otrzymają ten błąd, ponieważ aplikacja nie może użyć tego samego portu. Być może też inny program nasłuchuje na porcie lokalnym (używa go).

 • W aplikacji komputerowej nie są wyświetlane niektóre komunikaty:

  Może się tak zdarzyć, jeśli używasz serwera proxy, serwera proxy firmy lub zapory sieciowej, lub połączenie internetowe nie jest stabilne. Problemy takie mogą na przykład wystąpić po stronie dostawcy Internetu, gdy wiadomości nie mogą pojawić się natychmiast, ale i tak zostaną dostarczone później. Jeśli używasz serwera proxy, musisz skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby aplikacja działała prawidłowo.

 • Co się dzieje w razie niepowodzenia synchronizacji jednego z plików z Bitrix24 Drive:

  Należy pamiętać, że kilka formatów plików nie jest obsługiwanych: .exe, .php, .lnk, .tmp, .ini, .pl.
  Nazwy plików nie powinny zawierać żadnych spacji ani żadnego z następujących symboli: / \ : * ? " ' | { } % & ~ # < > _ -.
 • System Windows XP nie jest już obsługiwany. Oznacza to, że użytkownicy systemu Windows XP nie mogą korzystać z aplikacji komputerowej Bitrix24. Można jednak nadal korzystać z internetowej wersji Bitrix24 i komunikatora internetowego (na przykład z najnowszą wersją przeglądarki Google Chrome dla Windows XP 49.0.2623.112).
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane