top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Co to jest login Bitrix24

Administrator konta Bitrix24 może zawsze sprawdzić login użytkownika na stronie profilu użytkownika. Otwórz profil użytkownika do edycji — dane logowania zostaną wyświetlone w górnym wierszu profilu, obok tekstu „ten pracownik używa tego profilu:...”).

Ważne: administratorzy kont Bitrix24 nie mogą zmieniać loginów użytkowników na koncie Bitrix24. Aby zmienić login użytkownika, należy mieć dostęp do strony profilu sieciowego użytkownika.

Uwaga: mogą istnieć maksymalnie 3 pola strony profilu zawierające adresy e-mail powiązane z pracownikiem, ale tylko w górnym (patrz czerwony znak na zrzucie ekranu) wyświetlane są informacje dotyczące logowania:

1. Adres e-mail profilu sieciowego Bitrix24 = login Bitrix24: w górnym polu na stronie profilu wyświetlany jest komunikat: Edytuj dane uwierzytelniania użytkownika w profilu użytkownika Bitrix24.Network. Ten pracownik używa tego profilu: adres e-mail — jest to login użytkownika zarówno do Bitrix24.Network, jak i twojego konta Bitrix24.

Oto jak zmienić login Bitrix24.

2. Kontaktowy adres e-mail: adres e-mail, który będzie wyświetlany jako dane kontaktowe na stronie profilu użytkownika Bitrix24.

Ważne: kontaktowy adres e-mail nie jest loginem pracownika!

Kontaktowy adres e-mail może być taki sam jak login, ale może się też różnić. Login Bitrix24  może zmienić jedynie sam pracownik na stronie profilu Bitrix24.Network. 

Uwaga:

  •  jako kontaktowy adres e-mail automatycznie wpisywany jest adres, na który wysłano zaproszenie.
  •  adresy e-mail @bitrix24.com należy konfigurować oddzielnie dla każdego użytkownika w obszarze Zarządzanie kontami e-mail. Te adresy e-mail nie są powiązane z autoryzacją w Bitrix24 — należy o tym pamiętać.

3. E-mail dla skrzynki pocztowej: adres e-mail podłączonej skrzynki pocztowej (gdy użytkownik tworzy skrzynkę pocztową @bitrix24.com lub podłącza istniejącą skrzynkę pocztową do Bitrix24 za pośrednictwem sekcji Poczta). Nie jest związany z loginem użytkownika.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane