top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Szczegóły połączenia telefonicznego

Szczegóły połączenia telefonicznego można znaleźć w sekcji  Telefonia > Bilans i statystyki> Rachunek szczegółowy:

Tutaj możesz uzyskać dostęp do statystyk połączeń (status połączenia, typ,  czas trwania, rekord połączonego CRM, koszt, ocena), nagrań i dzienników (kolumna ze szczegółami).

Wyświetlanie dzienników połączeń 

Dzienniki połączeń  - to dane techniczne i statystyczne zebrane dla połączeń telefonicznych  wykonanych na twoim koncie.

Pamiętaj, że dzienniki połączeń stanowią informacje techniczne o połączeniach, które mogą być wymagane przez nasz zespół wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów z telefonią. Aby otworzyć dziennik połączeń, użyj ikony znajdującej się pod kolumną Szczegóły:

Jeśli nie widzisz kolumny Szczegóły, kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia > zaznacz opcję Szczegóły i kliknij Zastosuj.

Pamiętaj, że dzienniki zawierają wiele informacji technicznych, które mogą być przydatne dla osób konfigurujących integrację telefoniczną lub dostawców telefonii, jeśli po ich stronie wystąpi jakiś problem.

Jeśli podczas próby wyświetlenia dzienników połączeń otrzymasz komunikat o błędzie „Nie znaleziono pliku", oznacza to że dzienniki były  automatycznie usuwane   (pamiętaj - nasz operator telefonii przechowuje dzienniki połączeń przez maksymalny okres 1 miesiąca).

Filtry i wyszukiwanie

Istnieje możliwość filtrowania szczegółów połączenia według różnych parametrów: 

  • Data połączenia
  • Pracownik
  • Numer telefonu portalu
  • Telefon
  • Typ połączenia
  • Status 
  • Nagranie rozmowy
  • Czas trwania połączenia
  • Koszt
  • CRM (połączony rekord CRM)

Kliknij obszar wyszukiwania, aby otworzyć menu filtrów. Użyj opcji Dodaj pole , aby dodać więcej pól do widżetu filtru:

Kliknij ikonę Ustawienia, aby uzyskać dostęp do opcji Zastosuj dla wszystkich użytkowników - w ten sposób zapiszesz konfigurację filtra dla wszystkich użytkowników konta. 

Skonfiguruj kolumny listy połączeń za pomocą ikony Ustawienia znajdującej się nad listą. Wybierz pola, które chcesz dodać do kolumn listy i kliknij Zastosuj. Użyj opcji Zastosuj dla wszystkich użytkowników, aby zapisać konfigurację listy kolumn dla wszystkich użytkowników konta. 

Pamiętaj, że dla najlepszych wyników wyszukiwania, możesz używać zarówno filtrów, jak i słów kluczowych wyszukiwania. 

Nagrania połączeń

Nagrania połączeń są również dostępne tutaj. Użyj ikony Play, aby odtworzyć nagranie lub ikony ze strzałką pobierania, aby pobrać nagranie na komputer. 

Eksport do Excela

Możesz użyć opcji Eksport do Excela, znajdującej się w prawym rogu nad listą szczegółów połączeń, aby wyeksportować statystyki połączeń do programu Excel. 

Opcja Eksport do Excela jest dostępna dla abonentów planów Standard i Professional.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane