top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Czas pracy i raporty pracy — przewodnik dla pracowników

Zarządzanie czasem pracy i raporty pracy są dostępne tylko dla subskrybentów planu Bitrix24 Professional.

Omówienie modułu Zarządzanie czasem pracy można znaleźć w sekcji Szkolenia. Oto kilka wskazówek na temat używania tego modułu:

1. Aby rozpocząć dzień roboczy, kliknij zieloną kartę „Zarejestruj”, aby go wstrzymać kliknij pozycję „Przerwa”, aby wznowić użyj pozycji „Kontynuuj” zaś, aby zakończyć, klikniij pozycję „Wyrejestruj”.
Nawet jeśli dzień pracy został zakończony (nastąpiło „wyrejestrowanie”), zawsze można kliknąć pozycję „Kontynuuj dzień roboczy”, aby zarejestrować więcej czasu pracy.

2. Jeśli nie wyrejestrujesz się, w następnym dniu nie zdołasz rozpocząć nowego dnia roboczego, dopóki nie zostanie zarejestrowany czas zakończenia poprzedniego dnia roboczego (zobaczysz czerwony alert narzędzia zegara rejestrującego czas pracy):

Należy pamiętać, że konieczne będzie ręczne ustawienie wyrejestrowania w poprzednim dniu i może to również wymagać wpisania przyczyny (w zależności od ustawień modułu Czas skonfigurowanych przez administratora intranetu). Jeśli pole przyczyny jest obowiązkowe, bez podania przyczyny nie będziesz w stanie zarejestrować godziny wyrejestrowania w poprzednim dniu.

3. Dostępne są 2 różne narzędzia raportów pracy — „Dzienne podsumowanie / plan” i „Raport dzienny (tygodniowy / miesięczny)”. Główną różnicą jest to, że dzienny plan / podsumowanie jest osobistym narzędziem organizacyjnym użytkownika, dostępnym w każdej chwili w ciągu dnia — można je wypełniać niezbędnymi informacjami i edytować, natomiast formularz raportu pracy jest automatycznie wyświetlany codziennie (raz w tygodniu) o określonej godzinie (w zależności od ustawień skonfigurowanych przez administratora), a po kliknięciu przez użytkownika przycisku wysyłania formularz pojawia się w raporcie administratora, w sekcji Moja firma.

4. Użytkownicy mogą dodawać informacje do narzędzia Dzienne podsumowanie / plan i są one automatycznie dodawany do formularza raportu pracy (w formularzu raportu pracy można je nadal edytować):

Należy pamiętać, że raport pracy można edytować po wysłaniu go do przełożonego (użytkownicy mogą znaleźć swoje raporty obszarze Moja firma > Raporty pracy):
Jest to jednak możliwe tylko (!) zanim przełożony nada raportowi ocenę (pozytywną, negatywną, bez oceny):
Dokonanie oceny raportu automatycznie go blokuje dla pracownika (nie można go już edytować). Tylko przełożony (administrator) może zmienić status raportu na „niepotwierdzony”, aby otworzyć raport do edycji:

5. Zadania i wydarzenia kalendarza: wydarzenia z twoich osobistych kalendarzy lub wydarzeń, na które cię zaproszono będą odzwierciedlane w narzędziu Plan dzienny. Aby zadania były dodawane do narzędzia Plan dzienny, musisz zaznaczyć opcję „Dodaj do codziennego planu” w pełnych ustawieniach zadania.

Aby dodać zadania do planu dziennego, można też kliknąć opcję „Wybierz z listy”. Nowe zadania i wydarzenia można z łatwością dodawać bezpośrednio w narzędziu Plan dzienny za pomocą narzędzia prostego formularza.

6. Swój czas pracy możesz edytować bezpośrednio w formularzu Raport pracy: przejdź do sekcji Czas pracy i kliknij opcję „edytuj”:

Umożliwia edycję początku i końca bieżącego dnia roboczego (może być konieczne określenie przyczyny zmiany czasu):
Należy pamiętać, że edytowany czas pracy automatycznie otrzymuje status „niepotwierdzone” i będzie wymagać dalszego zatwierdzenia przez przełożonego.
Przełożony zobaczy zmieniony dziennik czasu ze specjalnym symbolem „!” wskazującym, że czas ten nie jest potwierdzony i wymaga uwagi:
Po potwierdzeniu dokonanych przez pracownika zmian czasu pracy pracownik ten automatycznie otrzymuje powiadomienie i dziennik czasu jest wyświetlany z zielonym znakiem zatwierdzenia:

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane