top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Raporty analityczne faktur (pulpity nawigacyjne)

Teraz jasne i czytelne pulpity nawigacyjne są dostępne nie tylko dla dealów, ale także dla faktur. Nowe narzędzia pozwalają zmierzyć efektywność pracy menedżerów sprzedaży, śledzić współczynnik faktur zapłaconych i oczekujących, wizualizować długi i płatności firmy itd.
Aby przełączyć się na „widok raportów analitycznych”, użyj specjalnej karty pulpitu nawigacyjnego nad listą faktur:Ważne: gdy po raz pierwszy otworzysz raport, zostanie on pokazany w widoku demonstracyjnym. Aby utworzyć własny raport, po prostu ukryj dane demonstracyjne. Konieczne może być również zaktualizowanie statystyk dotyczących faktur, aby system zebrał wszystkie dane dotyczące poprzednich faktur i uwzględnił je wszystkie (w tym przypadku otrzymasz komunikat systemowy z kartą „uruchom”).

Lejek faktur — widżet wyświetla rozkład faktur według statusów.

Blok Całkowita wartość faktur.

- Aktywne faktury — faktury, z którymi zespół sprzedaży pracował w okresie sprawozdawczym; brane są pod uwagę: data wystawienia faktury, data zmiany statusu i zakończone działań.
- Zapłacone faktury — faktury, które zmieniły stan na „zapłacone” w okresie sprawozdawczym.
- Oczekujące faktury — różnica między aktywnymi i zapłaconymi fakturami.

Liczba przeterminowanych faktur: każda faktura ma termin płatności, a ten raport pokazuje łączną kwotę zaległych faktur za okres sprawozdawczy.Wartość przeterminowanych faktur: prawdopodobnie jeden z najważniejszych widżetów, który odzwierciedla całkowitą kwotę twoich należności.Długi i płatności: diagram wyświetla dynamikę statusów faktur w okresie sprawozdawczym.Tablica wyników opłaconych faktur — odzwierciedla twój ranking i całkowitą kwotę zapłaconych faktur za okres sprawozdawczy. Pokazuje również 2 najbliższych ci rangą użytkowników („konkurentów”). Jest to tablica motywująca przedstawicieli handlowych.Efektywność pracowników w ściągalności faktur: ten raport jest dostępny tylko dla kierowników zespołów sprzedaży. Ułatwia on ocenę wydajności pracy podwładnych (indywidualnie i w porównaniu ze współpracownikami). Przykład:Kontrola płatności wygranych deali — oprócz raportu zawierającego kwotę wygranych dealów ważne jest również śledzenie wartości wygranych dealów bez wystawionych faktur. Ten raport pokazuje współczynnik wygranych dealów o zapłaconych fakturach (utworzonych fakturach) i wygranych dealów bez wystawionych faktur (nieutworzonych faktur). Widżet ma motywować przedstawiciela handlowego i przełożonych do kończenia dealów i wystawiania brakujących faktur.

Każdy przedstawiciel handlowy widzi ten raport w postaci zindywidualizowanej — analizowane są tylko te faktury, za które jest odpowiedzialny. Kierownicy zespołu sprzedaży mają w tym raporcie listę podwładnych umożliwiającą przeprowadzenie kompleksowej oceny wykonanej pracy.Ustawienia raportu — okres sprawozdawczy można skonfigurować w ustawieniach każdego widżetu lub ustawić dla wszystkich widżetów za pomocą filtru u góry.Własne pola do przeanalizowania w raporcie można dodać w obszarze Ustawienia > Ustawienia formularzy i raportów > Raporty analityczne.To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane