top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Narzędzia biznesowe

Omówienie narzędzi biznesowych

Subskrybenci planów Bitrix24 Free i Standard mają ograniczony dostęp do narzędzi biznesowych:

Plan Free: dostęp do narzędzi biznesowych może uzyskać 12 użytkowników;
Plan Standard: dostęp do narzędzi biznesowych może uzyskać 50 użytkowników;

Subskrybenci planu Bitrix24 Professional nie mają ŻADNYCH ograniczeń co do narzędzi biznesowych. Dodatkowe szczegóły zawiera nasza strona z cenami.

Narzędzia biznesowe to:
  • CRM
  • Zadania i grupy robocze/projekty
  • Kalendarze
  • Bitrix24.Drive (Mój dysk i Dysk firmowy)
  • Otwarte kanały
  • Procesy biznesowe (tylko plany Standard i Professional)
  • Zarządzanie czasem pracy (tylko plan Professional)
  • Raporty pracy (tylko plan Professional)
  • Spotkania i odprawy (tylko plan Professional)
  • Ekstranet

Aby dać wszystkim użytkownikom możliwość testowania narzędzi biznesowych, aktywuj bezpłatną 30-dniową wersję próbną planu Bitrix24 Professional w obszarze Subskrypcja > Aktywuj okres testowy.

Narzędzia komunikacyjne Bitrix24 są dostępne dla nieograniczonej liczby użytkowników. Można zaprosić dowolną liczbę użytkowników do Bitrix24 i będą oni mogli — bezpłatnie — korzystać z wiadomości na Tablicy, czatów i aplikacji mobilnej.

Zarządzanie dostępem użytkowników do narzędzi biznesowych

Tylko użytkownicy Bitrix24 z dostępem administracyjnym mogą konfigurować użytkowników narzędzi biznesowych.

Pierwszych 12 użytkowników, którzy przyjmą zaproszenia do planu Bitrix24 Free po rejestracji, otrzymuje automatycznie bezpłatny dostęp do narzędzi biznesowych. Jeśli aktywujesz wersję demonstracyjną, a następnie powrócisz do planu Free, pierwszych 12 użytkowników zaproszonych do konta domyślnie zachowa dostęp do narzędzi biznesowych, ale administrator konta może w każdej chwili zmienić użytkowników narzędzi biznesowych. 

Administratorzy kont Bitrix24 mają w obszarze Subskrypcja > Narzędzia biznesowe, specjalną sekcję, w której mogą zarządzać dostępem użytkowników. Na przykład, gdy jeden użytkownik zostanie zwolniony i na jego miejsce zatrudniony zostanie nowy pracownik lub trzeba zastąpić użytkowników, którym domyślnie przyznano dostęp do narzędzi biznesowych.

Do edycji listy użytkowników służą karty Usuń i Dodaj pracownika.

Ważne: listę użytkowników narzędzi biznesowych można aktualizować tylko raz dziennie!

Jeśli na stronie Narzędzia biznesowe widnieje łączna liczba użytkowników mniejsza niż dozwolona przez plan (np. 11, zamiast 12 w planie Free), a jednak nie możesz dodać użytkowników, sprawdź następujące kwestie:

- zwolnienie użytkownicy: niektórzy z nich mogą mieć domyślnie podłączone narzędzia biznesowe. Rozwiązanie: znowu zatrudnij użytkownika, usuń dostęp do narzędzi biznesowych, znowu go zwolnij.

- zaproszeni nieaktywni użytkownicy: są to użytkownicy, do których wysłane zostało zaproszenie i którym domyślnie przyznano dostęp do narzędzi biznesowych, ale z pewnych względów użytkownicy ci nie przyjęli jeszcze zaproszenia. Rozwiązanie: albo nakłoń tych użytkowników do przyjęcia zaproszenia, albo usuń ich z listy zaproszonych w obszarze Firma > Pracownicy.

Ważne: na stronie Narzędzia biznesowe wyświetlani są tylko aktywni użytkownicy Bitrix24, nie są na niej wyświetlani mający dostęp do narzędzi biznesowych użytkownicy zwolnieniu ani zaproszeni.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane