top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Formularz aktywnego połączenia

Podczas wykonywania połączenia, zarówno w przypadku połączeń przychodzących, jak i wychodzących, system szuka tego numeru telefonu w bazie danych Bitrix24 CRM. & Jeśli numer jest podany w danych klienta (w polu Telefon), połączenie zostanie automatycznie powiązane ze znalezionym rekordem CRM. W oknie rozmowy zobaczysz szczegóły powiązanego rekordu CRM: 

  • nazwa lub nazwisko klienta, 
  • osoba odpowiedzialna,
  • aktualne działania,
  • opcje komentarza, dealu i faktury, &
  • karty z działaniami połączenia: przekazanie połączenia, wstrzymanie, włączenie lub wyłączenie nagrywania.

Przekazanie połączenia do innego użytkownika

Bitrix24 pozwala przekazać odebrane połączenie do innego użytkownika. Można to zrobić bezpośrednio w oknie połączenia:

Jeśli korzystasz z telefonu SIP, możesz przekazać połączenie do innego użytkownika za pośrednictwem samego urządzenia:

  • zawieś połączenie klienta;
  • wybierz numer wewnętrzny innego użytkownika (pracownika/handlowca);
  • sprawdź połączenie i upewnij się, że inny użytkownik jest gotowy do odebrania połączenia (opcjonalnie); 
  • włącz tryb połączenia konferencyjnego;
  • zakończ rozmowę po swojej stronie (rozłącz się).
Ważne: ustawień wybierania numeru w telefonie SIP nie można skonfigurować przez Bitrix24. Dlatego nie możemy przedstawić uniwersalnej instrukcji przenoszenia połączeń dla wszystkich typów telefonów SIP. Przeczytaj w tym celu instrukcję producenta telefonu SIP lub dokumenty przedstawiające ustawienia.

Bitrix24 obsługuje przekazywanie połączeń między komunikatorami użytkowników zarówno w przeglądarce internetowej, jak iw aplikacji komputerowej. Obsługiwane jest także przenoszenie połączeń między telefonami SIP, z komunikatora do telefonu SIP i z telefonu SIP do komunikatora.

Zatrzymanie nagrywania dźwięku, wstrzymanie połączenia

W trakcie rozmowy możesz zatrzymać lub kontynuować nagrywanie dźwięku podczas rozmowy. Po kliknięciu karty Wstrzymaj po stronie klienta będzie emitowana muzyka do momentu wznowienia rozmowy.

Dodaj komentarze do rozmowy — kliknij opcję Komentarz. Pojawi się nowa karta przeglądarki. W formularzu działania Połączenie możesz dodać nazwę połączenia i jego opis oraz wpisać inne szczegóły.

Tworzenie deal lub faktury

Za pomocą kart Deal lub Faktura  możesz przed zakończeniem połączenia utworzyć nowy deal lub nową fakturę. Pojawi się nowa karta przeglądarki, w której możesz szybko dodać nowy deal lub nową fakturę.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane