top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Pola niestandardowe w pulpitach nawigacyjnych CRM (raporty analityczne)

Domyślnie system Bitrix24 CRM skonstruuje raport analityczny oparty na standardowych (domyślnych) polach.

Jeśli dodano pola niestandardowe do raportu CRM i chcesz, aby uwzględnić je w raporcie, musisz to skonfigurować w opcji Ustawienia CRM > Ustawienia formularza i raportów > Raporty analityczne:

Na tej stronie możesz wybrać niestandardowe pola, które zostaną dodane do dostępnych raportów; obecnie raporty są dostępne dla leadów, faktur i ofert.

Wybierz typ raportu (leady, faktury, oferty), kliknij opcję Dodaj pole i wybierz jedno z dostępnych pól.

Ważne: możesz wybrać niestandardowe pola tylko typu вАЬliczbaвАЭ i вАЬliczba całkowitaвАЭ.

Jeśli chcesz najpierw utworzyć nowe pole niestandardowe, przejdź do opcji CRM > Ustawienia > Ustawienia formularza i raportów > Pola niestandardowe.

Suma

W tym miejscu domyślny sposób obliczania sumy. Wybierz, które pole system powinien wziąć pod uwagę. Dlaczego może to być potrzebne? Domyślnie system oblicza sumę jako sumę wszystkich produktów dodanych do dealu.

Jeśli zamiast tego musisz użyć liczb z pól niestandardowych, kliknij polecenie edycji i wybierz pole niestandardowe.

Jeśli chcesz mieć obie sumy produktów sprzedanych w tym dealu i własny numer pola niestandardowego (np. koszt dostawy) do obliczenia, kliknąć polecenie вАЬDodaj kwotę produktuвАЭ.

Pamiętaj, że te ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich raportów dla tego typu rekordu (np. dealów).

Ważne: raporty do prawidłowego zadziałania wymagają aktualizacji statystyk dealu. Jeśli aktualizacja nie zostanie wykonana, system nie będzie w stanie ponownie obliczyć analityki w oparciu o nowe warunki z poprzednich okresów.

Należy pamiętać, że aktualizacja statystyk transakcji może zająć trochę czasu — od kilku minut do kilku godzin, w zależności od rozmiaru bazy danych.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane