top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Dostęp do katalogu produktów

Uprawnienia dostępu Bitrix24 CRM, dostępne w sekcji CRM > Ustawienia > Uprawnienia, nie pozwalają obecnie na skonfigurowanie dostępu użytkowników do katalogu produktów.  Domyślnie tylko administrator konta Bitrix24 może dodawać produkty do katalogu. Poniżej znajduje się opis procedury nadania uprawnień dodawania produktów do katalogu dla innych użytkowników konta


1. Otwórz CRM > Ustawienia > Uprawnienia > Uprawnienia dostępu.
2. Dostępu można udzielić dla roli. Wybierz rolę i otwórz ją do edycji.
3. Aktywuj opcję „Użytkownik może edytować ustawienia”.

Ważne: aktywacja tej opcji nie tylko otwiera dostęp do katalogu produktów, ale także daje możliwość edycji innych ustawień CRM. 
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane