top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Typowe błędy popełniane podczas tworzenia procesów biznesowych

Procesy biznesowe Bitrix24 pomagają zautomatyzować procesy w firmie. W tym artykule postaramy się opisać niektóre typowe błędy, które nowi użytkownicy zazwyczaj popełniają podczas dodawania nowego procesu biznesowego w Bitrix24, co może skutkować poważnym przeciążeniem systemu. Każdy z „fizycznych” serwerów Bitrix24 posiada określoną liczbę aktywnych portali działających jednocześnie. Gdy jeden z tych portali zaczyna być przeciążony, wpływa to również na portale innych serwerów.

 

Aby uniknąć przeciążenia serwerów, wdrożyliśmy następujące ograniczenie dotyczące uruchamiania procesów biznesowych: nie więcej niż 2 uruchomione procesy na rekord CRM. Oznacza to, że możesz mieć kilka działających procesów biznesowych, ale nie może być ich więcej niż 2 dla każdego rekordu CRM.

 

Ważne: zalecamy sprawdzenie działających procesów ze względu na ograniczenie wymienione powyżej. Pamiętaj, że możemy wyłączyć twój portal Bitrix24 w przypadku przeciążenia serwera spowodowanego przez procesy biznesowe działające u ciebie (patrz Regulamin Bitrix24).

 

Poniżej znajdziesz typowe błędy popełniane podczas tworzenia nowych procesów biznesowych:

 

1. Kiedy modyfikacje w określonych parametrach rekordów CRM są wymuszane przez kilka bloków działań w procesie biznesowym - modyfikacje rekordów CRM muszą być wykonywane w ramach jednego działania, ponieważ zmniejsza to liczbę zapytań do bazy danych spowodowanych przez działający proces biznesowy.


Próbka A: nieprawidłowe modyfikacje rekordu CRM wymuszone przez 2 bloki działania w procesie biznesowym.

Próbka B: prawidłowe modyfikacje rekordu CRM wymuszone przez jeden blok działania w procesie biznesowym.

2. Niekończące się zapętlenie procesu - bardzo ważne jest sprawdzenie możliwego zapętlenia procesu, zwłaszcza jeśli proces wykorzystuje pauzy - w tym przypadku proces nie zawiesi się podczas wykonywania i można po prostu nie zauważyć błędów. Jednak w przypadku uruchomienia szablonu tworzenia procesu biznesowego dla rekordu CRM z błędną konstrukcją pętli w warunku wyjścia, spowoduje to nagromadzenie elementów procesów uruchomionych dla kilku rekordów CRM.

Jeszcze bardziej niebezpiecznym scenariuszem jest uruchomienie procesu dla modyfikacji rekordów CRM w przypadku kontaktu z błędną konstrukcją pętli w warunku wyjścia. W tym przypadku możesz zgromadzić dużą liczbę uruchomionych procesów w krótkim czasie, nawet w oparciu o niewielką liczbę rekordów CRM.  Dlatego ważne jest dodanie specjalnego warunku wyjścia z zapętlenia procesu, co zapewni jego zakończenie, gdy główny warunek nie będzie pomocny w ciągu  wymaganego czasu (cykli).

Na przykład, gdy konstrukcja procesu z peltą zawiera warunek specjalny (np. czas przetwarzania leada jest krótszy niż 1000 godzin) -   proces zostanie zakończony, nawet jeśli status leada jeszcze się nie zmienił. Pomaga to uniknąć niekończącego się zapętlenia procesu (np. kiedy osoba odpowiedzialna za lead została zwolniona i nie wyznaczono nikogo, kto zajmie się danym rekordem CRM).

Próbka C - proces biznesowy z dodatkowym warunkiem zakończenia pętli.

3. Gdy używasz sprawdzania stanu w pętli z wykonaniem pauzy - jest to powszechny błąd, gdy zamiast czekać na stan dealu, używane jest zapętlenie z pauzą. W przypadku, gdy taki proces jest wykorzystywany do tworzenia rekordów CRM, spowoduje to nagromadzenie elementów procesów uruchomionych dla kilku rekordów CRM. Podczas przechodzenia z powrotem z pauzy taki proces powoduje nadmierne przeciążenie serwera i może spowodować awarię portalu.

Próbka D - niepoprawne użycie konstrukcji pętli z przerwą podczas oczekiwania na status rekordu CRM.

Próbka E - poprawne użycie oczekiwania na działanie statusu dealu - w tym przypadku proces zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy status dealu zostanie zmieniony; oznacza to, że nie będzie niepotrzebnie obciążał systemu.

4. Procesy biznesowe dla modyfikacji rekordów CRM z wstrzymaniem, działaniami i zadaniami - gdy proces biznesowy składa się z pewnych działań, oczekiwania na dane lub wstrzymania wykonania, może to zakłócać ideologię i integralność procesu biznesowego. Oznacza to, że podczas oczekiwania na określone dane przez proces - początkowy stan rekordu CRM może ulec zmianie (rekord CRM można zmodyfikować ręcznie). To dlatego procesy modyfikacji rekordów CRM muszą być uruchamiane bez oczekiwania na dane i wstrzymania oraz kończyć się w określonym czasie.

Jeśli proces uruchomiony dla modyfikacji rekordów CRM zawiera oczekiwanie na działania danych lub wstrzymanie - możemy uznać, że działa on niepoprawnie.

5. Równoległa konstrukcja wykonania - kiedy ta konstrukcja zostanie użyta, proces będzie przechodził przez linię procesu, która następuje po poleceniu, które zostało wykonane jako pierwsze. Jeśli żadne z poleceń nie zostało wykonane, proces pozostanie zawieszony w stanie niedokończonym. Aby tego uniknąć, zawsze dodawaj linię procesu z poleceniem wykonania pauzy. Proces będzie kontynuował wykonywanie po upływie określonego czasu, nawet jeśli żadne z głównych poleceń nie zostało wykonane.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane