top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Podsumowanie czasu pracy

Ta strona wyświetla raport dotyczący czasu pracy w formacie kalendarza. Zwykły pracownik może przeglądać tylko dane dotyczące jego czasu pracy (lub dane odpowiedniego działu, które mogą być dozwolone przez administratora). Użytkownik nadzorujący (na przykład kierownik działu) ma pełny dostęp do informacji o wszystkich pracownikach podlegających jego administracji i może edytować dane dotyczące własnego czasu pracy oraz pracowników.

Możesz nawigować po statystykach czasu pracy  za pomocą opcji Widok miesiąca znajdującej się nad wykresem. Kliknij ją, aby przełączać się między miesiącami a tygodniami. Możesz również przewinąć wykres w poziomie (przeciągnij, przesuń i upuść).

Dni, w których wystąpił niestandardowy czas pracy, są oznaczone ikoną alarmu. Oznacza to, że przełożony powinien potwierdzić lub odrzucić niestandardowe godziny pracy. Potwierdzone dni są wyświetlane z zieloną ikoną potwierdzenia .

Śledzenie dni niestandardowych

Tylko potwierdzone dni robocze są używane do obliczania niestandardowych danych. Czerwone liczby w okrągłych nawiasach pokazują niepotwierdzoną liczbę dni niestandardowych. Niestandardowy procent dni to stosunek całkowitej liczby niestandardowych dni do całkowitej liczby dni roboczych.

Dzień pracy pracownika jest oznaczony jako niestandardowy, jeśli:

  • rozpoczął się później niż oficjalnie ustalono dla pracownika, jego działu lub całej firmy -  Najpóźniejszy czas zarejestrowania;
  • zakończył się wcześniej niż oficjalnie ustalono -  Najwcześniejszy czas wyrejestowania;
  • został zakończony przed upływem wymaganego dziennego czasu pracy, z uwzględnieniem przerw, -  Minimalna liczba godzin pracy dziennie.

Ważne!  Niestandardowy dzień pracy niekoniecznie oznacza naruszenie, pierwsze z nich jest odchyleniem od wymogów dnia pracy określonych przez administratora (przełożonego), podczas gdy drugie to nadużycie etyki korporacyjnej. To, czy niestandardowy dzień stanowi naruszenie, zależy od decyzji podjętej przez przełożonego pracownika.

Przykład: Marta musi wyjechać o 16:00, ponieważ opiekunka jej córki zachorowała. Omawia sytuację ze swoim przełożonym Markiem, który pozwala jej na ukończenie pracy w domu. System pokaże dzień niestandardowy; jednak Marek nie widzi żadnych naruszeń w takiej sytuacji.

Wyświetlanie statystyk dziennych

Aby wyświetlić dane tabeli czasu pracownika, kliknij odpowiednią komórkę na wykresie  Podsumowanie czasu pracy . Karta informacyjna wyświetli statystyki dzienne. 

Jeśli jest to dzień niestandardowy wymagający potwierdzenia, przycisk Potwierdź  będzie dostępny dla przełożonego, który może zatwierdzić lub odrzucić dzień roboczy i w razie potrzeby zmienić czas.

Wyłączanie opcji czasu pracy dla pracowników

Administratorzy Bitrix24 mogą wyłączyć opcję czasu pracy dla pracowników korzystając z dwóch metod: 

  • dla wszystkich użytkowników konta za pomocą opcji: Ustawienia > Ustawienia konta > Usługi -  Zarządzanie czasem i raportami pracy. Ważne: jeśli korzystasz z bezpłatnej 30-dniowej wersji demonstracyjnej, nie będziesz mógł skorzystać z tej opcji - zapoznaj się z drugą opcją poniżej. 
  • Pamiętaj, że jeśli zastosujesz tę opcję, wyłączysz obydwa raporty: raport czasu pracy i raport z pracy. 

  • dla poszczególnych użytkowników lub działów, przejdź do opcji: Czas i raporty > Czas pracy - kliknij najpierw ikonę Ustawień w prawym górnym rogu, a następnie wybierz użytkownika lub pracownika:
  • Nie można eksportować ani drukować statystyk czasu pracy.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane