top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Faktury cykliczne


Od teraz możesz tworzyć faktury cykliczne dla firm opartych na subskrypcji lub wynajmie. Faktury mogą być wysyłane do klientów z dowolnie ustawioną częstotliwością.

Faktura cykliczna może być dodana w taki sam sposób jak faktura standardowa - za pomocą opcji Utwórz fakturę 

Aby wystawić fakturę standardową jako fakturę cykliczną, należy włączyć opcję Utwórz fakturę cykliczną.

Skonfiguruj parametry faktury cyklicznej: 
  • Powtórz typ (określony dzień, tydzień, miesiąc, rok)
  • Wykonaj powtórzenie po
  • Powtarzaj do (możesz ustawić datę końcową lub ustawić liczbę interakcji, po których faktury nie będą już tworzone)
  • Wyślij fakturę na adres e-mail klienta (możesz użyć szablonu wiadomości e-mail tutaj)
Zapisane szablony faktur cyklicznych znajdziesz w sekcji Faktury  Standardowa / Cykliczna  , następnie przełącz się na cykliczne, aby otworzyć listę.

Różnica między sekcjami Standardowa a Cykliczna polega na tym, że faktury generowane przez szablon faktury cyklicznej pojawią się w sekcji Standardowa (wraz z innymi fakturami jednorazowymi), a w sekcji Cyklicznej pozostanie tylko lista szablonów (dla faktur cyklicznych).

Jak to działa: kiedy nadejdzie czas na utworzenie nowej faktury - zostanie ona automatycznie dodana na podstawie parametrów szablonu faktury cyklicznej. Wszystkie nowe faktury wygenerowane przez szablon pojawią się w fakturach standardowych - każda z unikalnym numerem identyfikacyjnym, datą wydania i stanem początkowym.

Zawsze możesz sprawdzić liczbę wystawionych faktur w kolumnie Utworzone faktury

Gdy opcja Wyślij na adres e-mail klienta jest włączona  - faktura zostanie automatycznie wysłana do twojego klienta (w ramach wybranego szablonu wiadomości e-mail). 
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane