top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Nadzorowanie zadań

Bitrix24 pozwala na różne sposoby sprawdzać obciążenie zespołu zadaniami:

Karta Nadzorowanie jest dostępna dla szefów działów, by mogli sprawdzić obciążenie podwładnych zadaniami.

Należy pamiętać, że aby uzyskać dostęp do sekcji Nadzorowanie, trzeba najpierw skonfigurować strukturę firmy.

Zadania są podzielone na 4 główne kolumny na podstawie roli użytkownika w zadaniu:

  • Odpowiedzialny: użytkownik wymieniony w zadaniu jako osoba odpowiedzialna
  • Pomoc: użytkownik wskazany jako uczestnik zadania
  • Zestaw: zadania, które utworzył użytkownik
  • Obserwowane: zadania, w których użytkownik jest wymieniony jako obserwator

Strona pokazuje w każdej kolumnie ogólną liczbę zadań dla każdego użytkownika oraz liczbę zadań wymagających uwagi (czerwone liczniki).

Możesz także w tym miejscu wyświetlić wydajność realizacji zadań przez pracowników.

Kliknij licznik zadań, aby otworzyć listę zadań użytkownika.

W tym miejscu możesz wyświetlić listę zadań użytkownika. Aby wyświetlić tylko niektóre konkretne zadania, możesz użyć filtra.

Istnieje więcej niż jeden sposób na wyświetlenie listy zadań użytkownika. Możesz otworzyć stronę profilu pracownika i kliknąć przycisk Zadania.

Administratorzy mogą również przeglądać zadania innych pracowników.

Otwórz sekcję Zadania > kliknij pole wyszukiwania > Dodaj pole > Parametry zadania.

Wybierz opcję Pokaż zadania, w których nie uczestniczę.


Polecane artykuły
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane