top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Departamenty w Bitrix24

Bitrix24 umożliwia skonfigurowanie struktury firmy, co oznacza, że można dodawać nowe działy i pododdziały oraz wyznaczać kierowników tych działów.

Użytkownicy kont Bitrix24 mogą mieć kilka poziomów dostępu, a niektóre z nich oparte są na relacjach użytkownika z działem:

  • Pracownik/Użytkownik: wszyscy nowi zaproszeni użytkownicy domyślnie otrzymują stanowisko „pracownik”, jeśli administrator nie ustawi inaczej. Nowi użytkownicy są domyślnie umieszczani w najwyższym dziale. Możesz przenieść (przeciągając i upuszczając) użytkowników do działów utworzonych w strukturze firmy. 
  • Kierownik działu: użytkownicy ustawieni jako kierownik działu będą mieli rozszerzone uprawnienia dostępu do konta. Użytkownicy ci będą na przykład mogli zobaczyć zadania podwładnych i raporty pracy (dostępne w  planie Bitrix24 Professional).
Zwróć uwagę, że użytkownicy ekstranetu nie są traktowani jako pracownicy przypisani do konta i nie są pokazani w strukturze firmy.

Jeden użytkownik jako pracownik kilku działów

Możesz sprawić, że jeden użytkownik będzie pracownikiem kilku działów. Otwórz stronę profilu pracownika do edycji i wybierz kilka działów. Użytkownik będzie wyświetlany jako pracownik obu działów w strukturze firmy. (Użyj polecenia Cmd (w komputerach Mac) lub Ctrl (w systemie Windows), aby wybrać kilka działów).

Albo po prostu przytrzymaj Shift i przeciągnij użytkownika do innego działu w strukturze firmy.

Liczba kierowników w działach

Każdy dział Bitrix24 może mieć tylko jednego kierownika zespołu. Jako kierownik najwyższego szczebla w firmie możesz wyznaczyć tylko jednego użytkownika jako kierownika zespołu o najwyższym poziomie. Jeśli firma ma zarząd kolektywny, jego członkowie mogą mieć przydzielony górny szczebel bez powoływania kierownika zespołu dla całego działu.

Dodawanie pododdziałów

Możesz utworzyć nowy dział i przeciągnąć go do istniejącego działu. Pojawi się wówczas opcja Dodaj pododdział. Możesz również wybrać dowolny z istniejących działów i zmienić go w pododdział (po prostu przeciągnij go i upuść).

Aby przenieść istniejący pododdział na poziom działu, przeciągnij go pod dział najwyższego poziomu.

Usuwanie działu

Kliknij przycisk Usuń w prawym górnym rogu bloku, aby go usunąć.

Wszyscy pracownicy, którzy znaleźli się w usuniętym dziale, są automatycznie przenoszeni do działu nadrzędnego.


Polecane artykuły
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane