top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Podzadania

Podzadania przydają się, gdy wymagana jest ścisła kontrola nad złożonymi i skomplikowanymi zadaniami. Aby usprawnić przepływ pracy w takich zadaniach, można je podzielić na kilka prostszych podzadań. Co najważniejsze, podzadania można przypisywać różnym pracownikom, co znacznie zwiększa elastyczność procesu biznesowego.

Podzadanie jest to zadanie, które należy wykonać jako element większego i bardziej złożonego zadania.

Jak utworzyć podzadanie?

Istnieje kilka sposobów:

  • Podczas przeglądania zadania kliknij Dodaj> Stwórz podzadanie.
  • Podczas tworzenia lub konfigurowania zadania kliknij Więcej > Zadanie nadrzędne i wybierz główne zadanie, dla którego nowe zadanie będzie podrzędnym.
  • Możesz także utworzyć podzadanie bezpośrednio z Wykresu Gantta. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres i wybierz Utwórz podzadanie.
Na Wykresie Gantta bieżące zadanie można przekształcić w podzadanie za pomocą strzałki obok niego. Upewnij się, że tryb Moje sortowanie jest włączony.

W takim przypadku zadanie znajdujące się wyżej staje się głównym zadaniem podzadania.

Co się stanie, gdy wszystkie podzadania zostaną ukończone?

Często podzadania są używane jako etapy pracy. Dlatego, gdy tylko wszystkie podzadania zostaną wykonane, zadanie główne uznaje się za zakończone.

Podczas tworzenia lub konfigurowania zadania włącz opcję Automatycznie uzupełniaj zadania, po zakończeniu wszystkich podzadań (i na odwrót). Gdy tylko skończysz wykonywanie wszystkich podzadań, główne zadanie zostanie automatycznie ukończone. I odwrotnie, gdy tylko skończysz zadanie nadrzędne, zadania podrzędne zostaną automatycznie ukończone.

Jeśli ta opcja nie jest włączona, po zakończeniu zadania głównego zadania podrzędne staną się zadaniami osobnymi.

Korzystaj z podzadań, aby poradzić sobie z organizowaniem nawet najbardziej skomplikowanych zadań.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane