top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Ustawianie parametrów szablonu

Formularz parametrów szablonu procesu biznesowego ma następujące karty: OgólneParametryZmienne i Dostęp.

Ogólne

Karta Ogólne, oprócz pól typowych dla większości obiektów (Nazwa i Opis) zawiera opcje sterujące sposobem uruchamiania procesu.

Proces biznesowy można uruchomić po utworzeniu (zaznaczona jest opcja Po dodaniu) i/lub zmodyfikowaniu dokumentu (zaznaczona jest opcja Po zmianie). Należy pamiętać, że gdy obie opcje są niezaznaczone, proces biznesowy można uruchomić tylko ręcznie.

Parametry

Autonomiczny program standardowy obsługi jest rzadkością w procesie biznesowym. Zazwyczaj proces biznesowy wymaga parametrów startowych, takich jak dokumenty, na których będzie wykonywany. Aby proces biznesowy rozpoznawał jednostki wejściowe, na których ma operować, kliknij kartę Parametry.

Kliknij pozycję Dodaj parametr i wypełnij pola:

  • ID to identyfikator symboliczny, który ma zostać powiązany z tym parametrem;
  • wpisz dowolną znaczącą nazwę i opis, które uznasz za stosowne;
  • wybierz dane typu parametru startowego;
  • określ, czy ustawienie parametru jest wymagane podczas wykonywania procesu biznesowego;
  • Wiele: ta opcja pozwala na nadanie jednemu parametru tylu wartości, ile jest wymagane;
  • podaj wartość domyślną, która będzie stosowana w razie braku parametru. Uwaga: niektóre typy danych pozwalają wybrać domyślną wartość przyciskiem [...],  którego kliknięcie otwiera formularz Wprowadź wartość.

Po podaniu danych parametrów kliknij przycisk OK, aby je zapisać i powrócić do formularza parametrów:

Zmienne

Zmienne są tymczasowym magazynem danych używanych przez proces biznesowy. Wartości zmiennych istnieją podczas wykonywania procesu. Po ukończeniu procesu zmienne nie są już dostępne.

Karta Zmienne umożliwia dodanie do procesu biznesowego takich „zmiennych”:

Podobnie jak w przypadku parametrów, aby utworzyć zmienne procesu biznesowego, kliknij pozycję Dodaj zmienną.

Dostęp

Aby uniknąć bałaganu i nadużyć pamiętaj, że należy nadać użytkownikom odpowiednie uprawnienia dostępu do procesu biznesowego. Zmiennych można użyć tutaj:

Na koniec kliknij pozycję Zapisz.

Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.
To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz