top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Obsługiwane waluty

Subskrypcje Bitrix24 można kupować za USD, EUR i kilka innych walut. Waluta rozliczeniowa zależy od strefy domeny, w której pierwotnie utworzone zostało konto Bitrix24 w chmurze: 

Subskrypcje płatne (CRM +, Standard, Professional i SIP-Connector)

 • bitrix24.com — USD

 • bitrix24.eu — EUR

 • bitrix24.de — EUR

 • bitrix24.es — USD

 • bitrix24.in — INR

 • bitrix24.cn — CNY

 • bitrix24.com.br — USD

 • bitrix24.fr — USD

 • bitrix24.pl — PLN

 • bitrix24.tr — USD


Kredyty telefoniczne można kupić tylko za USD lub EUR:

 • bitrix24.com — USD

 • bitrix24.eu — EUR

 • bitrix24.de — EUR

 • bitrix24.es — USD

 • bitrix24.in — USD

 • bitrix24.cn — USD

 • bitrix24.com.br — USD

 • bitrix24.fr — USD

 • bitrix24.pl — USD

 • bitrix24.tr — USD

 

Aby zmienić walutę rozliczeniową, należy przenieść swoje konto z chmury do odpowiedniej strefy domen. Aby składać zamówienia na przykład w EUR, należy przenieść konto do strefy domen .EU: twoja_firma.bitrix24.com -> twoja_firma.bitrix24.eu

Aby dokonać migracji konta z chmury do innej strefy domen, należy wysłać wniosek za pośrednictwem działu pomocy Bitrix24.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane