top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Włączanie/wyłączanie zegara (czasu pracy)

Czas pracy to system zarządzania czasem, który wprowadza dyscyplinę w harmonogramie pracy bez stwarzania atmosfery dużego napięcia. Zarejestrowanie, wyrejestrowanie i przerwy są rejestrowane w przejrzysty sposób, z podsumowaniem czasu pracy dostępnym dla przełożonych.

Czas pracy jest częścią systemu zarządzania czasem dostępnego tylko dla subskrybentów planu Bitrix24 Professional. Aby przetestować ten system, aktywuj bezpłatną 30-dniową wersję demonstracyjną.

Jak skonfigurować

Dostępne są 2 główne sposoby włączania/wyłączania rejestrowania czasu pracy:

1. Przejdź na koncie do obszaru Ustawienia > Usługa > Zarządzanie czasem i raportami pracy:

Ważne: ta opcja włącza/wyłącza jednocześnie opcje Czas pracy i Raporty pracy.

Jeśli korzystasz z bezpłatnej 30-dniowej wersji demonstracyjnej, nie będziesz w stanie znaleźć tej opcji — zapoznaj się z drugą opcją poniżej.

2. Przejdź do obszaru Czas i raporty > Czas pracy i kliknij ikonę z kołem zębatym Ustawienia w w prawym górnym rogu:

Spowoduje to otwarcie ustawień czasu pracy poszczególnych pracowników, działów, kierowników działów i całej firmy (najwyższy poziom).

Aby skonfigurować czas pracy wszystkich użytkowników konta, należy kliknąć ikonę Ustawienia na najwyższym poziomie listy pracowników (obok nazwy firmy):

Tutaj można przełączyć opcję czasu pracy (rejestrowania/wyrejestrowywania) dla wszystkich użytkowników. Aby ustawić opcję najpóźniejszego i najwcześniejszego czasu zarejestrowania/wyrejestrowania, wyłącz opcję Elastyczny harmonogram pracy. Tutaj można także ustawić Minimalny czas trwania i Dozwolony margines ustawień czasu.  Skonfigurowany czas będzie automatycznie dziedziczony przez użytkowników i działy znajdujące się niżej. Jeśli wcześniej skonfigurowano indywidualne ustawienia czasu pracy dla poszczególnych działów/pracowników, ustawienia tych działów/pracowników będą wyróżnione kolorem żółtym — nie wolno zapomnieć o skonfigurowaniu również ich, ponieważ mogą nie dziedziczyć ustawień z wyższego poziomu. 

Aby wyłączyć opcję czasu pracy (rejestrowania/wyrejestrowywania) dla wszystkich użytkowników konta, kliknij ikonę Ustawienia na najwyższym poziomie listy pracowników (obok nazwy firmy) i wyłącz opcję Zarządzanie czasem pracy.

Wyłączanie rejestrowania czasu pracy dla określonych użytkowników

Zawsze można wyłączyć zegar czasu pracy (rejestrowanie\wyrejestrowywanie) dla poszczególnych użytkowników, przechodząc do obszaru Czas i raporty > Czas pracy, klikając ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu i przechodząc do ikony Ustawienia obok nazwy żądanego użytkownika. Tutaj można skonfigurować indywidualne preferencje czasu pracy pracownika.

Jak skonfigurować czas pracy dla działu

Czas pracy dla poszczególnych działów można skonfigurować, przechodząc do obszaru Czas i raporty > Czas pracy, klikając ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu i przechodząc do ikony Ustawienia obok nazwy żądanego działu. Skonfiguruj czas pracy działu:

Kierownik działu jest wymieniony jako pierwszy pod jego nazwą i jest oznaczony ikoną użytkownika. Zawsze można indywidualne skonfigurować preferencje czasu pracy dla kierownika działu lub pracowników, klikając w tym celu ikonę Ustawienia (z kołem zębatym) obok nazwy użytkownika. 

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane