top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Integracja FreshBooks

Można wreszcie synchronizować dane między usługą FreshBooks a Bitrix24. Jeśli szczegóły firmy i kontaktu lub faktura zostaną zmodyfikowane w usłudze FreshBooks, aplikacja automatycznie wprowadzi zmiany w Bitrix24. Wszystkie zmiany szczegółów firm i kontaktów w Bitrix24 zostaną automatycznie zsynchronizowane również z FreshBooks. 

Jak tworzyć faktury w usłudze FreshBooks z konta Bitrix24

Utwórz fakturę w usłudze FreshBooks z kontaktu, firmy lub dealu Bitrix24. Wybierz kontakt, firmę lub deal z listy w CRM Bitrix24, kliknij pozycję „Utwórz fakturę w widżecie FreshBooks”, wybierz produkt lub usługę w oknie, które zostanie otwarte i przejdź do tworzenia faktury w interfejsie FreshBooks. Link do faktury pojawi się w usłudze FreshBooks po zapisaniu faktury w dodatkowym polu kontaktu, firmy lub dealu Bitrix24. Jeśli status faktury FreshBooks zmieni się na Opłacono, aplikacja automatycznie zmieni status odpowiedniej faktury w Bitrix24 i wyśle powiadomienie do odpowiedzialnego menedżera.

Jak zainstalować

Zainstaluj aplikację w zwykły sposób z Bitrix24 Marketplace i wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do aplikacji.

  2. Wskaż firmę (jeśli masz kilka we FreshBooks).

  3. Wskaż adresy.

  4. Wybierz systemy płatności.

  5. Wskaż szablony szczegółów.

  6. Uruchom synchronizację.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane