top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Jak stworzyć ofertę

Aby poinformować klienta o potencjalnej kwocie dealu, należy utworzyć ofertę.

Jak utworzyć ofertę

Ofertę można utworzyć takimi samymi metodami jak fakturę.

Więcej informacji na temat tworzenia faktury zawiera artykuł Jak utworzyć fakturę.

Jak wypełnić formularz nowej oferty

Formularz nowej oferty jest podzielony na bloki:

 • Informacje o ofercie

  Tutaj należy dodać informacje ogólne — nazwę, status, termin płatności i osobę odpowiedzialną.

  Włączenie opcji Dostępne dla wszystkich daje dostęp do oferty wszystkim użytkownikom o tej samej roli CRM którą ma osoba odpowiedzialna.
 • Informacje o kliencie

  W tym bloku należy określić klienta. Można wybrać istniejący kontakt/firmę lub utworzyć nowe.

  Następnie można wyświetlić krótkie informacje o wybranym kliencie.

 • Produkty w ofercie

  W tym bloku należy wybrać produkty, a następnie skonfigurować zniżki i podatki.

Działania z ofertą

Została utworzona nowa faktura. Co dalej?

 • Możesz wydrukować ofertę i wysłać ją do klienta pocztą
 • Wydrukować zwykłą ofertę (bez podpisów i pieczątki)
 • Pobrać ofertę jako plik PDF
 • Pobrać zwykły plik PDF (bez podpisów i pieczątki)
 • Wysłać ofertę do klienta pocztą elektroniczną

Można także kliknąć strzałkę obok przycisku Edytuj, aby wygenerować deal lub fakturę do tej oferty. Wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane