top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Adres klienta na fakturze

Aby określić adres firmy lub kontaktu na fakturze, należy wykonać następujące kroki:Krok 1. Podaj informacje o swojej firmie

Więcej informacji zawiera artykuł Dane mojej firmy.

Otwórz sekcję CRM > kliknij pozycję Więcej > Ustawienia > Dane mojej firmy.

Podaj ogólne informacje o swojej firmie > przejdź w dół do sekcji Szczegóły i kliknij pozycję Dodaj > Firma.

Dodaj nazwę, adres i dane bankowe firmy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Należy pamiętać, że dostępne są cztery typy adresów: Ulica, Adres siedziby, Zarejestrowany adres i Adres beneficjenta. Po wprowadzeniu adresu firmy zapamiętaj typ wybranego adresu. Informacje te będą potrzebne podczas konfigurowania formularza wydruku faktury/oferty w sekcji Opcje płatności.


Krok 2. Podaj adres klienta

Przede wszystkim musisz utworzyć firmę/kontakt. Otwórz sekcję CRM > kliknij pozycję Firmy > Dodaj. Aby utworzyć kontakt, kliknij pozycję Kontakty > Dodaj.

Podaj ogólne informacje o firmie/kontakcie > przejdź w dół do sekcji Szczegóły i kliknij pozycję Dodaj.

Dodaj nazwę firmy/kontaktu, adres i dane bankowe (w razie potrzeby) i kliknij przycisk Zapisz.

Należy pamiętać, że dostępne są cztery typy adresów: Ulica, Adres siedziby, Zarejestrowany adres i Adres beneficjenta. Po wprowadzeniu adresu firmy/kontaktu zapamiętaj typ wybranego adresu. Informacje te będą potrzebne podczas konfigurowania formularza wydruku faktury/oferty w sekcji Opcje płatności.


Krok 3. Utwórz/edytuj opcje płatności

Opcja ta jest dostępna w sekcji CRM > Więcej > Ustawienia > Opcje płatności > Systemy płatności.

Wybierz system płatności, który chcesz edytować > kliknij pozycję Osoba prywatna > Pokaż wszystkie pola i wybierz typ adresu wybrany w kroku 2.

Adres swojej firmy można dodać w ten sam sposób w sekcji Sprzedawca. Można tutaj dodać także logotyp, podpisy i dane bankowe.Krok 4. Utwórz fakturę

Utwórz nową fakturę. W sekcji Metoda płatności > Formularz wydruku faktury wybierz utworzoną lub edytowaną przez ciebie opcję płatności, a w obszarze Dane firmy wybierz firmę, której potrzebujesz w swojej fakturze.

Adres pojawi się na wygenerowanej fakturze.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane