top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Integracja z listami MS Sharepoint

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w wersji Bitrix24 On-Premise.

Możesz synchronizować listy w Bitrix24 z listami MS SharePoint.

Otwórz listę, którą chcesz zsynchronizować > kliknij opcje Działania > SharePoint > Utwórz link.

Krok 1

Określ adres serwera MS SharePoint i parametry autoryzacji. Zapytaj swojego administratora o te informacje. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Krok 2

Wybierz listę MS SharePoint, z którą chcesz zsynchronizować listę Bitrix24.

Krok 3

Skonfiguruj parametry synchronizacji.

Możesz dodać nowe pola do listy MS SharePoint i wybrać pole listy Bitrix24, które zostanie zsynchronizowane z tym nowym polem.

Po zakończeniu konfiguracji system będzie automatycznie synchronizować listy tak często, jak będzie to potrzebne.

Synchronizacja

Możesz ręcznie zsynchronizować listy po wykonaniu powyższych kroków. Po prostu otwórz listę > kliknij opcje Działania > SharePoint > Synchronizacja.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane