top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Lejek sprzedaży

Lejek sprzedaży to wydajne narzędzie, pozwalające analizować proces sprzedaży i określać etap, na którym dochodzi do utraty potencjalnych klientów.

Kliknij pozycję CRM > Lejek sprzedaży, aby wyświetlić proporcje wszystkich dealów w widoku graficznym i tabelarycznym.

Można edytować nazwy etapów dealów i zamawiać lub dodawać nowe etapy w sekcji CRM > Ustawienia > Podstawowe > Listy wyboru > Etapy dealu.

Jeśli masz wiele lejków dealów, możesz skonfigurować etapy dealu dla każdego lejka z osobna. Więcej informacji o lejkach dealów zawiera artykuł Wiele potoków i ścieżek sprzedaży w Bitrix24 CRM.

W sekcji Lejek sprzedaży można przeglądać tabele i wykresy dotyczące dealów aktywnych (etapy początkowe, pośrednie i udane końcowe) oraz nieaktywnych (nieudane etapy końcowe).

Są dwa typy lejków: standardowe i z konwersją.

W każdej chwili można przełączyć się między typami lejków, wybierając żądany typ lejka w menu rozwijanym.

W widoku standardowym wyświetlana jest liczba dealów na każdym z etapów i procent całkowitej liczby dealów.

W widoku z konwersjami każdy niższy etap dealu zawiera wszystkie wyższe etapy dealu. Na przykład deal, który jest na etapie Deal wygrany jest również liczony na wszystkich etapach pośrednich i na etapie początkowym.

Weźmy jako przykład lejek sprzedaży na powyższym zrzucie ekranu. Widzimy, że 39% aktywnych dealów osiągnęło etap Faktura końcowa i przeszło etapy Nowy i W toku. 11 to łączna liczba dealów na tym etapie, a 176 940 USD to łączna kwota owych dealów.

Widać również, że 86% wszystkich dealów jest aktywnych, a 14% jest nieaktywnych (nieudanych).

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane