top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Mapowanie Bitrix24.Drive jako dysku sieciowego w systemie Windows

Aby pracować z plikami Bitrix24.Drive na komputerze, można zmapować dysk Bitrix24 Drive lub folder Bitrix24.Drive jako dysk sieciowy. Pliki będą synchronizowane automatycznie (synchronizacja dwukierunkowa).

Jeśli mapujesz dysk Bitrix24 Drive jako dysk sieciowy, procesy biznesowe będą działać normalnie.

Istnieje kilka sposobów podłączenia napędu Bitrix24 Drive:

Wszystkie te metody wymagają systemu Windows Vista lub nowszego.


Napęd sieciowy (via cmd)

W sekcji Mój dysk kliknij ikonę z kołem zębatym > Dysk sieciowy.

W wyskakującym okience zobaczysz kod, wpisz przed kodem net use z:, a następnie skopiuj kod w tym polu.

W systemie Windows kliknij przycisk Win + R > wpisz polecenie cmd wklej skopiowany kod i naciśnij Enter. Następnie wpisz swój login + Enter i hasło + Enter.

Uwaga: podczas wprowadzania hasła symbole nie będą wyświetlane.

Napęd Bitrix24 Drive jest podłączony jako napęd sieciowy. Przy otwieraniu system może wymagać podania loginu i hasła Bitrix24.

Uwaga! Jeśli masz już dysk Z:, po prostu zamień go na jakąkolwiek inną literę w skopiowanym kodzie. Na przykład zastąp net use z: na net use w:.


Napęd sieciowy (przez Eksploratora)

Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Sieć > kliknij Mapuj dysk sieciowy.

Wklej skopiowany kod do pola Folder.

Jeśli chcesz, aby ten folder (lub dysk) był podłączony przy każdym logowaniu się do systemu, aktywuj opcję Podłącz ponownie przy logowaniu.

Jeśli chcesz się połączyć z nieaktywnego w tej chwili konta, aktywuj opcję Połącz przy użyciu innych poświadczeń. Musisz wówczas wpisać dane uwierzytelniające konta.

Kliknij przycisk Zakończ.Podłącz folder przez Kreator dodawania lokalizacji sieciowych

Przy łączeniu za pomocą Eksploratora kliknij polecenie Połącz z witryną sieci Web, która umożliwia przechowywanie dokumentów i obrazów. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania lokalizacji sieciowej.

Wskaż miejsce utworzenia lokalizacji sieciowej.

Wklej adres dysku lub folderu.

Wpisz nazwę tego folderu.

Kliknij przycisk Dalej >Zakończ. Folder zostanie podłączony.Odłączanie napędu lub folderu

Aby odłączyć dysk sieciowy, kliknij prawym przyciskiem myszy ten dysk i kliknij polecenie Odłącz.

Aby odłączyć folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij przycisk Usuń.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane