top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Integracja Facebook Lead Ads

Możesz użyć formularzy internetowych CRM dla Facebook Lead Ads. Gdy klient wypełni formularz na Facebooku, informacje zostaną automatycznie przesłane do Bitrix24 CRM i zostanie utworzony nowy lead.

Sposób działania

Otwórz sekcję Centrum kontaktowe > kliknij przycisk Facebook Lead Ads > wybierz formularz internetowy CRM, który chcesz wykorzystać, albo utwórz nowy.

Kliknij przycisk Połącz i zaloguj się na swoje konto na Facebooku.

Przy pierwszym podłączeniu Facebooka do systemu Bitrix24 musisz udzielić systemowi Bitrix24 zezwolenia na zarządzanie stronami.

Podaj nazwę formularza na Facebooku i wybierz stronę, na której formularz będzie używany.

Następnie kliknij polecenie Połącz z Facebookiem.

Gotowe! Dodaj formularz do reklamy na Facebooku i uzyskaj więcej leadów w Bitrix24.

W tym samym oknie możesz odłączyć swoją stronę na Facebooku.

Aby wyświetlić listę podłączonych formularzy internetowych Bitrix24 CRM, kliknij przycisk Narzędzia do publikacji > Biblioteka formularzy.

Możesz również zintegrować reklamy Facebook Lead Ads z systemem Bitrix24, klikając polecenie CRM > Formularze CRM > wybierz formularz internetowy > kliknij polecenie Reklama na Facebooku.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane