top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Konwersja pliku nie powiodła się

Podczas próby otwarcia pliku w Bitrix24.Drive może wystąpić błąd konwersji.

Może się to zdarzyć z różnych powodów:

  • Serwer konwersji jest niedostępny z powodu braku połączenia internetowego. Sprawdź połączenie.

  • Klucz licencyjny jest nieaktywny. Jeśli używasz wersji Bitrix24 On-Premise, upewnij się, że Twój klucz licencyjny jest aktywny.

  • Próbujesz przekonwertować zbyt wiele plików jednocześnie. Poczekaj 5 minut i spróbuj ponownie.

  • Próbujesz przekonwertować plik, który jest zbyt duży. Upewnij się, że rozmiar pliku nie przekracza 40 MB (lub jeśli jest to plik wideo - 3 GB).

  • Przekroczono czas konwersji. Może się to zdarzyć, w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza limity, ma zbyt skomplikowaną strukturę lub w przypadku niestabilnego połączenia.

  • Nie można otworzyć pliku. Spróbuj otworzyć go na komputerze lokalnym. Jeśli się nie otworzy, to pliku tego nie można przekonwertować.

Jak to naprawić?

  • Sprawdź połączenie sieciowe.

  • Upewnij się, że rozmiar pliku nie przekracza 40 MB (lub jeśli jest to plik wideo - 3 GB).

  • Spróbuj otworzyć ten plik za pomocą LibreOffice. Jeśli się otworzy, poczekaj 5-7 minut i spróbuj ponownie przekonwertować plik.

  • Jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z pomocą techniczną i dołącz plik, którego nie możesz przekonwertować.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane