top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Działania w CRM

W sekcji CRM> Działania zobaczysz listę zaplanowanych i zakończonych działań.

Lista działań dostępnych w Bitrix24 CRM:

  • Zadanie - zwykłe zadanie w Bitrix24 z prefiksem "CRM".
  • E-mail - przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail.
  • Spotkanie - spotkanie z klientem.
  • Rozmowa - połączenia przychodzące i wychodzące. Możesz zaplanować połączenie wychodzące i otrzymać przypomnienie w określonym czasie.
  • Odwiedziny - nagrania audio z osobistych spotkań z klientami.

Na górze strony znajduje się pasek wyszukiwania. Na przykład możesz odfiltrować działania zaplanowane na jutro.

Czytaj więcej: Wyszukiwanie w Bitrix24 CRM.

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia dostępu, możesz zobaczyć działania CRM innych użytkowników. Wybierz użytkownika w polu Osoba odpowiedzialna w filtrze.

Lista działań zawiera ogólne informacje o działaniach: nazwę działania, termin ostateczny, imię klienta, osobę odpowiedzialną oraz aktualny status.

Czytaj więcej: Widok listy w CRM.

Kliknij działanie na liście, aby wyświetlić szczegóły.

Możesz także przełączyć się do widoku raportu.

Czynności z działaniami

Możesz wykonywać podstawowe czynności z działaniami: otwierać, edytować lub usuwać.

Jeśli chcesz edytować kilka działań, zaznacz je i kliknij Wybierz działanie.

Dodaj działanie

Zadanie

Możesz dodać nowe zadanie w taki sam sposób jak w sekcji Zadania. Różnica polega na tym, że zadanie utworzone w sekcji Działania ma prefiks CRM.

Czytaj więcej: Utwórz zadanie.

E-mail

Wysyłaj wiadomości e-mail do klientów, klikając opcję E-mail.

Czytaj więcej: Jak wysyłać wiadomości e-mail z CRM.

Spotkanie

Kliknij Dodaj> Spotkanie, aby otworzyć terminarz. Możesz wybrać datę i godzinę spotkania.

Rozmowa

Kliknij Dodaj> Rozmowa, aby zaplanować połączenie.

Domyślnie Bitrix24 przypomina o zaplanowanej rozmowie za 15 minut przed wybraną godziną.

Lista połączeń

Jest to zaplanowana rozmowa telefoniczna z całą listą klientów. Bitrix24 automatycznie wybiera numery telefonów z listy wybranych klientów.

Czytaj więcej: Lista połączeń.

Odwiedziny

Odwiedziny - to nagranie spotkania z klientem. Bitrix24 umożliwia zrobienie zdjęcia rozmówcy, a następnie odsłuchanie nagrania dźwiękowego Twojej komunikacji.

Uwaga! W niektórych krajach korzystanie z tej funkcji może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych. W Polsce obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), więc nie zalecamy korzystania z tej funkcji bez zapoznania się z lokalnymi przepisami w Twoim kraju.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane