top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Projekty

Jeśli masz kilka zadań powiązanych ze sobą, w Bitrix24 możesz połączyć je w jeden projekt.

Jak utworzyć projekt?

Aby utworzyć projekt, dodaj nowe zadanie> wybierz Więcej> Stwórz projekt.

Możesz także tworzyć nowe projekty w sekcji Grupy robocze.

Tworząc nowy projekt, nie zapomnij włączyć opcji Zadania w sekcji Więcej.

W karcie projektu można określić jego terminy. Pamiętaj, że terminy powiązanych z projektem zadań nie powinny przekraczać terminy projektu. W przypadku przekroczenia terminu projektu, system wyświetli następujący błąd:

Utworzony projekt zostanie dodany do sekcji Zadania> Projekty. Tutaj możesz zobaczyć liczbę zadań w ramach projektów, terminy projektów oraz ogólną wydajność w ramach każdego projektu.

Możesz również wybrać istniejący projekt podczas tworzenia zadania.

Aby usunąć projekt w sekcji Grupy robocze otwórz projekt, który chcesz usunąć, wybierz Działania> Usuń projekt.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane