Bitrix24Care

Lista pracowników

Wszystkich pracowników firmy oraz użytkowników zaproszonych na Twoje konto Bitrix24 można znaleźć w sekcji Pracownicy> karta Pracownicy.

W otwartej zakładce możesz zobaczyć listę pracowników firmy. Obok awatarów każdego pracownika możesz sprawdzić status online lub offline użytkownika.

Użyj filtrów, aby wyświetlić listę zwolnionych i zaproszonych pracowników lub użytkowników ekstranetu.

Filtr Zaproszone osoby odzwierciedla odbiorców, do których wysłano zaproszenie do Bitrix24, ale jeszcze go nie zaakceptowno.

Przycisk szybkiego polecenia pozwala przypisywać zadania dla pracownika, wysyłać do niego wiadomość, wyświetlać historię wiadomości, dzwonić do pracownika oraz go zwalniać:

Tylko administrator może zwolnić pracownika.

Szukaj współpracowników

Jeśli struktura organizacyjna firmy jest dość rozbudowana i potrzebujesz pilnie znaleźć konkretnego współpracownika - wprowadź jego dane do filtru, na przykład imię lub adres e-mail.

Możesz także kliknąć ogólny pasek wyszukiwania widoczny na dowolnej stronie Bitrix24 i wprowadzić dane współpracownika, którego chcesz znaleźć.

Zwolnienie pracownika

Istnieje kilka sposobów zwolnienia pracownika:

Znajdź pracownika na liście, a następnie wybierz pozycję Zwolnij.

Lub znajdź pracownika w Bitrix24, otwórz profil pracownika i wybierz opcję Zwolnij w menu Działania:

Po zwolnieniu użytkownik nie zniknie z portalu Bitrix24, ale nie będzie miał dostępu do systemu. Każdego zwolnionego pracownika można ponownie zatrudnić w dowolnej chwili.

Tylko użytkownik z uprawnieniami administratora może zwolnić pracownika.

Zwolniony pracownik zostanie usunięty z kontaktów na czacie biznesowym. Na liście pracowników możesz zobaczyć historię korespondencji ze zwolnionym użytkownikiem, wybierając pozycję Dziennik wiadomości:

Dziennik wiadomości możesz również zobaczyć w profilu zwolnionego pracownika:

Jeśli zwolnieni pracownicy nie są wyświetlani w Twoim profilu, być może masz wyłączoną opcję Pokaż zwolnionych pracowników w ustawieniach Bitrix24:

Eksportuj i synchronizuj listę pracowników

Możesz wyeksportować listę pracowników do Microsoft Excel oraz zsynchronizować ją z Microsoft Outlook lub innymi aplikacjami obsługującymi CardDAV.

Do synchronizacji listy pracowników wymagana jest wersja Outlook 2007 i nowsze.
Po kliknięciu przycisku Synchronizuj z Microsoft Outlook synchronizacja będzie przeprowadzana automatycznie za każdym razem, gdy dodawany będzie nowy pracownik. Jest to synchronizacja w jedną stronę Bitrix24> Outlook.

CardDAV służy do synchronizacji z iPhonem, iPadem, Mozilla Thunderbird, eM Client. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po kliknięciu przycisku Synchronizuj z CardDAV.

To pomogło
Dzięki :)
Opcjonalnie:
Zostaw opinię o artykule
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Zostaw opinię o artykule
Nadal mam pytania