top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Zastosuj menu dla wszystkich

Administrator może ustawić wspólny widok menu dla wszystkich użytkowników.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników planów komercyjnych.

Przede wszystkim musisz skonfigurować menu główne i dodać potrzebne elementy niestandardowe. Dalej wybierz Konfiguruj menu - Ustaw moje menu dla wszystkich.

Określ użytkowników, dla których zostanie ustawione menu (nowi użytkownicy lub wszyscy użytkownicy) i kliknij Zapisz.

Użytkownicy mogą skonfigurować swoje menu zgodnie ze swoimi potrzebami, ale menu ustawione przez administratora zostanie uznane za menu domyślne. Jeśli użytkownik kliknie Konfiguruj menu> Wyzeruj menu, menu zostanie zresetowane do widoku domyślnego (ustawionego przez administratora).
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane