top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Historia wiadomości

Aby przejść do historii wiadomości, kliknij przycisk Historia wiadomości w prawym górnym rogu okna dialogowego.

Tutaj możesz:

  • Szukać historię wiadomości używając pierwszych czterech liter słowa, aby znaleźć wszystkie wiadomości zawierające te litery w tekście.
  • Szukać wiadomości według daty.
  • Szukać pliki na tym czacie według nazwy.

Kliknij małą strzałkę obok pliku w historii wiadomości, aby pobrać plik, zapisać na dysku lub go usunąć.

Aby usunąć historię wiadomości, kliknij przycisk Usuń w prawym górnym rogu i kliknij Usuń wszystkie zapisy dziennika.

Dziennik wiadomości ze zwolnionym pracownikiem

Aby wyświetlić dziennik wiadomości ze zwolnionym pracownikiem, musisz przejść do sekcji portalu Pracownicy, wybrać filtr Zwolnione osoby i wybrać Dziennik wiadomości w menu pracownika:

Lub możesz otworzyć profil tego pracownika i kliknąć Dziennik wiadomości.

Jeśli nie możesz znaleźć zwolnionych osób w sekcji Pracownicy, oznacza to, że administrator wyłączył opcję Pokaż zwolnionych pracowników w ustawieniach konta Bitrix24.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane