top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Przenieś ustawienia CRM

Przypuśćmy, że Twoja firma ma kilka biur regionalnych. Wszystkie te biura używają Bitrix24 CRM. Możesz skonfigurować Bitrix24 CRM tylko raz i zaimportować jego ustawienia do CRM innych biur.

Po zaimportowaniu skonfigurowanego systemu CRM na konto Bitrix24, poprzednie parametry zostaną usunięte z CRM tego konta i zostaną zastąpione importowanymi:

  • Pola niestandardowe (oprócz typu "Powiąż z elementami bloku informacji"), ustawienia formularza elementu CRM, lejki deali, statusy leadów i etapy deali.
  • Przepływy pracy, reguły automatyzacji i wyzwalacze.
  • Aplikacje.
Proces importowania usunie istniejące leady i deale. Pamiętaj to, aby wyeksportować te dane przed rozpoczęciem procesu importowania.

Aby przenieść ustawienia CRM, otwórz CRM, który chcesz przenieść> kliknij przycisk koła zębatego> Ustawienia wstępne.

Kliknij Eksportuj i pobierz wyeksportowany plik.

Następnie otwórz inny Bitrix24 CRM> kliknij przycisk koła zębatego> Importuj> Kontynuuj> prześlij wyeksportowany plik.

Gdy ustawienia CRM zostaną zaimportowane, zobaczysz powiadomienie. Teraz możesz rozpocząć pracę ze skonfigurowanym Bitrix24 CRM.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane