top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Zsynchronizuj kalendarz z iPhonem

Możesz zsynchronizować swój kalendarz Bitrix24 z kalendarzem iPhone'a.

Po zsynchronizowaniu urządzenia Apple wszystkie bieżące wydarzenia zostaną zsynchronizowane w obu kalendarzach. Jeśli utworzysz wydarzenie w jednym kalendarzu, pojawi się ono w drugim.

Zsynchronizuj kalendarz za pomocą kodu QR

Przejdź do sekcji Kalendarz> kliknij przycisk Synchronizuj kalendarz.

Kliknij Kalendarz iPhone.

Zeskanuj kod QR swoim telefonem.

Zezwól na autoryzację profilu.

Przejdź do Ustawień> Profil pobrany.

Zainstaluj profil.

Wprowadź swoje hasło.

Stuknij OK. Profil jest zainstalowany.

Jeśli z jakiegoś powodu kalendarze nie zostały zsynchronizowane, ponownie zeskanuj kod QR. Przed skanowaniem zamknij suwak z kodem i otwórz go ponownie. Spowoduje to wygenerowanie nowego kodu QR.

Synchronizuj kalendarz ręcznie

Przejdź do sekcji Ustawienia na urządzeniu Apple> kliknij Hasła i konta.

Kliknij Dodaj konto> wybierz Inne.

Następnie wybierz opcję Dodaj konto CalDAV i uzupełnij dane logowania do konta Bitrix24:
  • Serwer (adres konta) bez https:// (w razie potrzeby możesz określić port address:port)
  • Użytkownik (login Bitrix24)
  • Hasło
  • Opis (opcjonalnie)

Jeśli włączyłeś uwierzytelnianie dwuetapowe (OTP), użyj hasła aplikacji (sekcja Kalendarz), a nie hasła do konta Bitrix24.

Zezwól kalendarzowi na dostęp do aplikacji na iOS i zapisz ustawienia.

Gotowe! Możesz sprawdzić, czy kalendarz Bitrix24 został pomyślnie połączony z kalendarzem iOS w sekcji Kalendarz.

Urządzenia Apple z najnowszą wersją iOS zostaną zsynchronizowane automatycznie. Jeśli posiadasz starszą wersję iOS, musisz określić następujące informacje w ustawieniach dodatkowych utworzonego konta:
  • URL konta - protokół https.
  • Typ autoryzacji - użyj SSL i portu (domyślny port - 448).

Status synchronizacji

Kliknij przycisk Synchronizuj kalendarz, aby wyświetlić status synchronizacji.

Kiedy mobilny kalendarz zostanie podłączony, status zmieni się automatycznie. Jeśli najedziesz kursorem na status, zostaną wyświetlone informacje o ostatniej synchronizacji.

Zaktualizuj synchronizację

Aby zaktualizować stan synchronizacji, kliknij Aktualizuj.

Jeśli po kliknięciu przycisku Aktualizuj pojawi się błąd (na przykład hasło zostało zmienione), zalecamy ponowne podłączenie kalendarza.

Jak wyłączyć synchronizację kalendarza?

Możesz wyłączyć synchronizację kalendarza na swoim urządzeniu mobilnym. Przejdź do sekcji Ustawienia> Konta> wybierz profil kalendarza> Usuń.

Wydarzenia z kalendarza nie będą już wyświetlane, ale stan synchronizacji pozostanie taki sam przez kolejne 7 dni.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane