top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Włącz powiadomienia push

Powiadomienia push to krótkie wiadomości, które pojawiają się na urządzeniu mobilnym.

Powiadomienia push są wyświetlane na ekranie blokady urządzenia lub podczas pracy w aplikacji mobilnej.

Jeśli dotkniesz powiadomienia push, zostaniesz przekierowany do sekcji aplikacji mobilnej Bitrix24 określonej w powiadomieniu.

Włącz powiadomienia push

Uruchom aplikację mobilną Bitrix24> dotknij przycisku Menu w prawym dolnym rogu> Ustawienia> Powiadomienia> włącz opcję Zezwól na powiadomienia.

Możesz także włączyć opcję Użyj inteligentnego filtru. Nie będziesz otrzymywać powiadomień podczas korzystania z internetowej wersji Bitrix24 lub aplikacji desktopowej.

Następnie kliknij przycisk swojego profilu w prawym górnym rogu Bitrix24> wybierz Skonfiguruj powiadomienia.

Włącz opcję Powiadomienia push (aplikacja mobilna).

Możesz skonfigurować powiadomienia push dla poszczególnych opcji i narzędzi w trybie zaawansowanym.

Jeśli masz kilka kont Bitrix24, musisz włączyć powiadomienia push oddzielnie dla każdego konta Bitrix24.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane