top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Nowy kreator formularzy internetowych: scenariusze

Tworząc formularz CRM, możesz wybrać predefiniowany scenariusz. Scenariusz zawiera zestaw wstępnie zdefiniowanych pól, które możesz edytować.

Dane kontaktu i Informacja zwrotna

Pola

Wybierz pola, które chcesz dodać do formularza. Domyślnie dostępne są 4 pola: Imię, Nazwisko, Telefon i E-mail. Możesz usunąć (przycisk x), edytować (przycisk ołówka) pola lub dodać nowe pole.

Zaznacz wymagane pola i kliknij Zapisz.

Wybrane pola pojawią się w formularzu.

Możesz zmienić kolejność pól w formularzu CRM. Kliknij przycisk z sześcioma kropkami, a następnie przeciągnij i upuść pole w wybranym miejscu.

Kliknij Dodaj separator, aby oddzielić różne sekcje formularza, umieścić nagłówek lub umieścić pola na różnych stronach formularza.

Wybierz typ separatora: linia, nagłówek lub strona.

Linia. Możesz przenieść linię w taki sam sposób, jak pola.

Nagłówek. Zostanie automatycznie dodany do formularza.

Stona. Jeśli chcesz dodać kolejną stronę formularza, kliknij przycisk Dodaj separator> Strona formularza.

Aby wielostronicowe formularze CRM działały poprawnie, musisz umieścić zakładkę Strona jako pierwszą na liście pól.

Regulaminy

Ta sekcja umożliwia przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wybierz jeden z dostępnych regulaminów lub dodaj własny.

Kliknij ołówek i wybierz zachowanie regulaminu.

Jednostki CRM

Wybierz elementy CRM, które zostaną utworzone w Twoim CRM po przesłaniu formularza CRM.

Aby skonfigurować dodatkowe ustawienia, kliknij przycisk Tryb eksperta.

Jeśli chcesz utworzyć zamówienie, włącz opcję Utwórz zamówienie. Możesz również aktywować opcję Po przesłaniu pokaż formularz płatności.

Hostowanie formularzy

W tej sekcji możesz wybrać hostowanie formularza CRM.

Na stronie zewnętrznej. Skopiuj kod formularza i wklej go do kodu witryny zewnętrznej, w której formularz będzie wyświetlany.

Pokaż formularz po kliknięciu przycisku. Dodaj kod przed przyciskiem, który ma wywołać formularz. Jeśli masz wiele przycisków lub linków, dodaj ten kod przed każdym z nich.

Automatyczne wyświetlanie. Aby wyświetlać ten formularz na wszystkich stronach witryny, wybierz opcję Pokaż automatycznie> dodaj kod między tagami i .

Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany do formularzy.

Inne ustawienia

Nazwa formularza. Nazwa pojawi się na liście formularzy i pomoże Ci w nawigacji między nimi.

Pokaż baner Powered by Bitrix24. Subskrybenci planów komercyjnych mogą wyłączyć opcję Pokaż baner Powered by Bitrix24. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli korzystasz z planu Free.

Oddzwonienie

Oddzwonienie

Możesz utworzyć formularz oddzownienia, aby klienci mogli zamówić połączenie. Musisz najpierw skonfigurować telefonię i włączyć opcję Użyj jako formularza oddzwaniania.

Tryb eksperta

Dopasowanie klienta

Ta opcja pozwala rozpoznać klienta, który jest już zapisany w Twoim CRM.

Przykład. Masz dane kontaktowe swojego klienta. Możesz wysłać klientowi wiadomość e-mail> dodać link do formularza CRM, w którym klient może zostawić swoją opinię. Jeśli klient kliknie link w swojej wiadomości e-mail i zostawi opinię, zostanie ona automatycznie połączona z klientem w Twoim CRM.

W ten sposób formularze CRM "rozpoznają" klienta i automatycznie dodają dane do odpowiednich pól.

Nagłówki i przyciski

Możesz dostosować swój formularz, dodając zmienne parametry i edytując tekst przycisku.

Przykład. W tytule formularza wpisałeś parametr %date%. Formularz zawsze będzie wyświetlał aktualną datę w tytule.

Ochrona przed spamem

Możesz skorzystać z reCAPTCHA, aby chronić swoją witrynę przed spamem.

Klucz do niewidocznego formularza nie jest wymagany. Jeśli masz klucz, włącz opcję Użyj ustawień niestandardowych reCAPTCHA i wprowadź klucz.

Reguły wyświetlania pól

Reguły umożliwiają wyświetlenie dodatkowych pól w formularzu zgodnie z wartościami określonymi wcześniej.

Kliknij Utwórz regułę.

Kliknij Wybierz pola i wybierz jedno z pól w formularzu.

Wybierz pola i wartości pól. Po wypełnieniu przez klienta pola formularza zostanie wyświetlone kolejne pole. Na przykład klient chce zamówić papier biurowy. Jeśli wybierze A4 w polu formatu wydruku, to pole pliku będzie wyświetlane w rozdzielczości 1280x720.

Akcja po przesłaniu

W tej sekcji możesz wybrać akcję, która zostanie podjęta po przesłaniu przez klienta formularza CRM. Kliknij Wiadomość, aby dostosować komunikat, który pojawi się po przesłaniu formularza.

Domyślnie dostępne są dwa typy wiadomości: po pomyślnym przesłaniu i po niepowodzeniu przesłania.

Kliknij Edytuj tekst, aby dostosować wiadomości.

Przekierowanie. Tutaj możesz określić adres strony, na którą klient zostanie przekierowany po pomyślnym/nieudanym przesłaniu formularza.

Wartości domyślne

Możesz dodać predefiniowane pola, które nie zostaną uwzględnione w formularzu, ale zostaną automatycznie wypełnione wartościami domyślnymi.

Przykład. Masz 2 formularze - jeden dla klientów z Polski, drugi dla klientów z Niemiec.

Ustaw wartość domyślną Kraj = Polska w pierwszym formularzu, a Kraj = Niemcy w drugim. W ten sposób kraj zostanie określony automatycznie.

Następnie możesz dodać automatyzację. Na przykład klienci z Polski otrzymają e-mail zawierający ceny w złotych, a klienci z Niemiec - w euro.

Kliknij Dodaj pole.

Wybierz element CRM (firma, kontakt itp.), który zawiera wymagane pole.

Wprowadź wartość w tym polu lub wybierz parametr, klikając przycisk ołówka.

Analityka

Jeśli posiadasz Google Analytics na swojej stronie, w tej sekcji możesz śledzić zarejestrowane wydarzenia. Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.

Reklamy leadów na Facebooku

W tej sekcji możesz skonfigurować reklamę na Facebooku, która ułatwi zbieranie leadów.

Przykład. Klient klika reklamę. Formularz zostanie całkowicie wypełniony informacjami z jego konta na Facebooku.

To pomogło
Dzięki :)
Opcjonalnie:
Zostaw opinię o artykule
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Zostaw opinię o artykule
Pomoc od partnera