top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Zsynchronizuj dane użytkowników Bitrix24 z urządzeniem Android

Możesz synchronizować dane kontaktowe współpracowników w Bitrix24 z książką telefoniczną na urządzeniu z Androidem. Oto jak to zrobić (opisany poniżej proces synchronizacji j est oparty na wersji Android 7.0, jeśli masz inną wersję Androida, ścieżka synchronizacji może różnić się).

1. Na urządzeniu otwórz Ustawienia > Chmura i konta

2. Przejdź do sekcji Konta:

3. Wybierz Dodaj konto

4. Z listy aplikacji wybierz Bitrix24 i wpisz swoje dane Bitrix24: adres konta Bitrix24 (domena), login i hasło dla Bitrix24.

5. Po zakończeniu autoryzacji i dodaniu Bitrix24 do listy kont, otwórz Bitrix24  i wybierz Synchronizacja wyłączona:

6. W obszarze Ustawienia synchronizacji wybierz Kontakty:

7. Po zakończeniu synchronizacji wszystkie zsynchronizowane kontakty znajdziesz w kontaktach telefonicznych na urządzeniu z Androidem. Zostaną zsynchronizowane takie dane jak: numer telefonu, stanowisko i adres e-mail.

Aby zapewnić aktualne kontakty na twoim urządzeniu, ta synchronizacja będzie przeprowadzana raz na godzinę.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane