Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

search tips and tricks

Search query syntax:

A common search query is one or more words, for example:
contact information
This query will find pages containing both query words.

Logical operators allow building more complex queries, for example:
contact information or phone
This query will find pages containing either words "contact" and "information" or "phone".

contact information not phone
This query will find pages containing words "contact" and "information" but not "phone".
You can use brackets to build more complex queries.

Logical operators:

Operator Synonyms Description
andand, &, + Operator logical and is implied and can be omitted: a query "contact information" is fully equivalent to "contact and information".
oror, | Operator logical or allows searching for entities containing at least one of the operands.
notnot, ~ Operator logical not restricts searches to pages not containing the operand.
( )   Round brackets define the logical operator precedence.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z ZESPOŁEM POMOCY TECHNICZNEJ BITRIX24CARE