top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Przegląd raportów zadań

Raporty możesz wykorzystywać do śledzenia wydajności pracowników, ich zaangażowania w projekty itp. Raporty zadań możesz znaleźć w sekcji Zadania> Więcej> Raporty.

Na tej stronie znajdziesz 6 gotowych raportów zadań. Aby edytować jeden z domyślnych raportów - musisz go najpierw skopiować.

Opcja importu pozwala na importowanie raportów z innych kont Bitrix24.

Raporty także można eksportować do Excela.

Poza tym zawsze możesz utworzyć nowy raport od początku (użyj opcji Dodaj raport) lub zaimportować istniejący (plik importu musi być w formacie CSV).

Jak utworzyć nowy raport zadań?

Użyj opcji Dodaj raport, aby otworzyć kreatora raportów. Dodaj nazwę raportu i okres raportowania (okres, który zostanie zastosowany do raportu).

Kolumny - ta sekcja pozwala skonfigurować kolumny raportu. Opcja Dodawanie pozwala dodawać nową kolumnę.

Opcja Oblicz kolumnę - wyświetla obliczoną ilość lub liczbę unikalnych wartości w kolumnie raportu. Opcja zależy od formatu danych w kolumnie.

Na przykład, musisz dodać do raportu planowany czas trwania zadania: wybierz Dodawanie> Planowany czas trwania> Oblicz kolumne i wybierz odpowiednie znaczenie. Kolumna z wybranym znaczeniem będzie dodana do raportu.

Użyj strzałek w górę/w gół, aby skonfigurować kolejność kolumn w raporcie. Usuń kolumnę lub edytuj jej nazwę za pomocą opcji dostępnych po prawej stronie obok nazwy kolumny. W przypadku numerycznych typów danych można użyć opcji „%”, aby wyświetlić wartość kolumny w procentach.

Filtry - użyj opcji + (-), aby dodać (usunąć) filtry, które będą widoczne w prawej części strony raportu. Filtry umożliwiają ograniczenie danych wyświetlanych w raportach (na podstawie wybranych warunków filtrów). Użyj opcji lub, aby stworzyć złożone warunki (w celu uniknięcia zbyt skomplikowanych warunków rozgałęzień, warunki są ograniczone do 4 poziomów).

Maksymalnie elementów - ograniczenie maksymalnej liczby elementów wyświetlanej w raporcie.

Pokaż wykres - pozwala na tworzenie wykresów dla kolumn z włączona opcją „oblicz kolumnę” (gdzie ma zastosowanie).

Wybierz argumenty i wartości, które mają być wyświetlane na wykresie.

Udostępnianie - udostępnij skonfigurowany szablon raportu swoim współpracownikom. Pamiętaj, że za pomocą tej opcji można udostępnić szablon raportu (nie sam raport zawierający dane).


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane