top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Omówienie struktury firmy

Strona Bitrix24 Struktura firmy przedstawia w postaci graficznej hierarchię biur i oddziałów firmy.

Dlaczego struktura firmy jest ważna?

Po pierwsze, jeśli firma ma dużą liczbę pracowników i rozbudowaną hierarchię działów, korzystanie z tej graficznej reprezentacji firmy zapewnia wygodę pracownikom. Po drugie, niektóre narzędzia Bitrix24 wymagają skonfigurowania struktury firmy. Na przykład raporty z pracy są zawsze wysyłane do bezpośredniego przełożonego wybranego w strukturze firmy.

Wyświetlanie struktury firmy

Aby wyświetlić strukturę firmy, kliknij w lewym menu pozycję Pracownicy > Struktura firmy.

Strona Struktura firmy w Bitrix24 zawiera bloki, reprezentujące działy. W bloku wyświetlana jest nazwa działu, nazwisko kierownika działu oraz lista pracowników. Jeśli w jednym dziale jest zbyt wielu pracowników, pełną listę pracowników można wyświetlić, klikając u dołu bloku link z liczbą pracowników.

Każdy dział może mieć nieograniczoną liczbę poddziałów.

Jak dodać nowy dział?

Strukturę firmy mogą edytować tylko administratorzy.

Kliknij przycisk Dodaj dział > wprowadź nazwę działu > wybierz dział nadrzędny. W razie potrzeby można także wybrać kierownika działu.

Dział może mieć tylko 1 kierownika.

Jak przenieść pracownika z jednego działu do drugiego?

Aby przenieść pracowników z jednego działu do drugiego, wystarczy przeciągnąć ich awatary między działami

Jeśli pracownik ma być w kilku działach naraz, przeciągnij jego awatar między działami, przytrzymując klawisz Shift.

Działy lub poddziały można przenosić w taki sam sposób jak pracowników.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane