Bitrix24Care

Zadania i projekty w aplikacji mobilnej Bitrix24

Aplikacja mobilna ma sekcję Zadania, w której możesz pracować z zadaniami i projektami.


Zadania

W górnej sekcji Zadania wyświetlane są wszystkie zadania, w których bierzesz udział. Aby znaleźć konkretne zadanie, użyj specjalnego filtra w prawym górnym rogu.

W formularzu zadania zobaczysz następujące elementy:

  • Listy kontrolne w zadaniach
  • Status zadania
  • Priorytet
  • Termin ostateczny
  • Ocena
  • Role (odpowiedzialny, twórca, uczestnicy, obserwatorzy)
  • Pliki
  • Komentarze

W aplikacji możesz edytować zadanie lub wykonać niezbędne czynności:

Aby utworzyć zadanie w aplikacji mobilnej, dotknij + w dolnym rogu, wpisz jego nazwę i dotknij Gotowe.

Po szybkim utworzeniu zadania możesz dodać opis, terminy i zaprosić uczestników. Dodatkowe opcje zadań otwierają się na różne sposoby w zależności od systemu operacyjnego:

Urządzenia z systemem iOS

Wybierz zadanie i przesuń palcem w lewo. Możesz także edytować zadanie bezpośrednio w formularzu.

Aby przypiąć lub przeczytać wszystkie komentarze w zadaniu, przesuń palcem w prawo.


Urządzenia z systemem Android

Otwórz formularz zadania> dotknij wielokropka w prawym górnym rogu> wybierz Edycja.


Wszystkie zmiany w zadaniach będą wyświetlane jako kolorowe liczniki. Komentarze są podświetlone na zielono, zaległe zadania na czerwono. Dzięki filtrowi możesz również zobaczyć, ile zadań jest zaległych, jaką rolę w nich pełnisz oraz liczbę nieprzeczytanych komentarzy.

Aby zamknąć ukończone zadanie, zaznacz je w lewym menu. Zamknięte zadania będą wyświetlane jako przekreślone.


Projekty

W tej sekcji znajdują się wszystkie projekty i grupy robocze firmy. Aby wyszukać konkretny projekt, dotknij wielokropka w prawym górnym rogu i wybierz potrzebny element. Lub dotknij ikony lupy i wprowadź nazwę projektu.

Aby utworzyć nowy projekt, dotknij + w dolnym rogu. Określ nazwę i typ projektu, a także wybierz obraz. Dodaj członków i kliknij Utwórz.

W menu projektu możesz przeglądać powiązane z nim zadania, pisać wiadomości i przesyłać pliki na dysk. Wszystkie zmiany zostaną wyświetlone w licznikach.

Czytaj więcej: Aplikacja mobilna: Pracuj z zadaniami w projektach.

Dodatkowe opcje projektu otwierają się na różne sposoby w zależności od systemu operacyjnego:

Urządzenia z systemem iOS

Aby przypiąć projekt lub przeczytać wszystkie komentarze w projekcie, przesuń palcem w prawo.

Aby znaleźć informacje o projekcie i zobaczyć jego uczestników, przesuń palcem w lewo.

Urządzenia z systemem Android

Kliknij przycisk wielokropka w prawym górnym rogu, a otworzy się menu projektu.


Scrum

Sekcja Scrum jest obecnie dostępna tylko w przeglądarce.


Wydajność

W sekcji Wydajność możesz ocenić, jak dobrze wykonywane są zadania.

Czytaj więcej: Wydajność zadań.

Czy te informacje były pomocne?
Opcjonalnie:
Zostaw opinię o artykule
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Zostaw opinię o artykule
Pomoc specjalisty ds. integracji
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo