top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Zadania w aplikacji mobilnej Bitrix24

Za pomocą aplikacji mobilnej Bitrix24 można wykonywać te same działania w zadaniach, co za pomocą wersji internetowej. Otwórz sekcję Zadania , aby wyświetlić listę zadań.

Aby wyświetlić więcej informacji, dotknij zadania:

  • Lista kontrolna
  • Status zadania
  • Priorytet
  • Zaliczanie
  • Role (osoba odpowiedzialna, twórca zadania, uczestnicy i obserwatorzy)

Jak utworzyć zadanie

Aby utworzyć nowe zadanie, dotknij przycisku + w prawym dolnym rogu lub zacznij wpisywać nazwę zadania w polu Nowe zadanie.

Po utworzeniu zadania można przesunąć je w lewo i ustawić termin, przypisać to zadanie, uruchomić je lub usunąć. Można też otworzyć zadanie i dotknąć szarej strzałki u góry, aby uzyskać dostęp do pełnego menu.

Jak filtrować zadania

Dotknij pozycji Wszystkie zadania, aby przefiltrować listę zadań według ról. Czerwone liczniki pokazują, ile zadań wymaga twojej uwagi.

Jak wykonać wyszukiwanie zadań

Aby znaleźć zadania, użyj paska wyszukiwania.

Jak sortować zadania

Zadania można sortować według parametrów Utworzono i Termin ostateczny lub użyć funkcji Moje sortowanie (tzn. bez sortowania, wszystkie nowe zadania znajdują się na początku listy). Naciśnij przycisk w prawym górnym rogu > wybierz kolejność sortowania > wybierz pole sortowania.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane