top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Standardowe raporty w zadaniach

Bitrix24 ma gotowy do użycia zestaw raportów. Te standardowe raporty możesz wykorzystywać do śledzenia wydajności pracowników, ich zaangażowania w projekty itp.

Raporty można znaleźć w sekcji Zadania> Raporty.

Zaangażowanie w projekty

Ten raport pokazuje, ile zadań pracownik ma w każdym projekcie i ile czasu poświęcono na te zadania. Aby wybrać projekty, które zostaną dodane do raportu, użyj filtru.

Zadania w tym miesiącu

Ten raport pokazuje listę zadań, które należy wykonać w tym miesiącu. Raport ten obejmuje zadania w toku, oczekujące, zakończone, odłożone i po terminie. Ponadto raport ten pokazuje, kiedy dane zadanie zostało utworzone i zakończone, termin zadania, datę rozpoczęcia oraz priorytet.

Raport wydajności

Ten raport służy do oceny wydajności każdego pracownika w danym okresie. Raport pokazuje liczbę nowych zadań, zadań w toku i ukończonych, a także pola do oceny wydajności pracowników:

  • Po terminie - procent zadań po terminie w stosunku do całkowitej liczby zadań w toku.
  • Ocena - procent zadań z oceną w stosunku do całkowitej liczby zadań w toku.
  • Wydajność - procent zadań z pozytywną oceną w stosunku do całkowitej liczby zadań w toku.

Zadania w zeszłym miesiącu

Ten raport pokazuje liczbę zadań w ostatnim miesiącu i wszystkie informacje na temat tych zadań (nazwę, osobę odpowiedzialną, priorytet, status, spędzony czas oraz wynik).

Aby wyświetlić zadania o różnych statusach, użyj filtru.

Śledzenie zasobów zadań

Ten raport pokazuje zadania wykonane przez określony projekt, dział lub całą firme dla okresu raportowania i spędzonego czasu.

Śledzenie zasobów pracowników

Skorzystaj z tego raportu, aby zobaczyć, ile czasu zajęło każdemu pracownikowi wykonanie zadań z włączoną opcją śledzenia czasu. Raport można podzielić według projektów.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane