top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Zasoby dla programistów

Znacznie uprościliśmy pracę programisty aplikacji dla Bitrix24.

Co się zmieniło?

W nowej sekcji Zasoby programistów oferujemy gotowe skrypty do integracji Twojego Bitrix24, a także listę wszystkich utworzonych webhooków i statystyki ich wykorzystania.

Tutaj znajdziesz 3 sekcje:

 1. Typowe przypadki użycia - na przykład import danych, automatyzacja sprzedaży itp.
 2. Utworzone integracje.
 3. Statystyki użycia.

1. Typowe przypadki użycia

Ta sekcja zawiera gotowe skrypty z przykładami kodu i predefiniowanymi parametrami opartymi na webhookach i aplikacjach lokalnych. Staramy się dodawać najczęstsze scenariusze pracy z webhookami, ale zawsze możesz stworzyć własne integracje.

Kreator żądań

W ustawieniach webhooków udostępniamy Kreator Żądań. Jest to prosty generator żądań REST, który pozwala wybrać wymagane wartości parametrów w czasie rzeczywistym do późniejszego wykorzystania w systemach zewnętrznych.

Tutaj możesz:

 1. wybrać metodę REST;
 2. sprawdzić opis metody;
 3. pobrać przykład;
 4. dodać parametry niestandardowe;
 5. sprawdzić opis parametru;
 6. uruchomić webhook i zobaczyć wynik.

Ponadto możesz dodać uprawnienia dostępu, ograniczając w ten sposób wykonywanie webhooków do niektórych modułów Bitrix24.

Kategorie

Import and export data - import i eksport danych.

 • Import customers - importuj klientów do CRM.
 • Export customers - eksportuj klientów z CRM.
 • Other - spersonalizowane ustawienia.

Third-party system integration - integracja z systemami innych firm.

 • Synchronize customers - synchronizuj listę klientów z bazą zewnętrzną.
 • Add leads - dodaj leady z zewnętrznej bazy danych lub formularza.

Automate sales - zautomatyzuj sprzedaż.

 • Move a lead along the sales funnel - przesuń lead na kolejny etap lejka sprzedażowego.
 • Move a deal along the sales funnel - przesuń lead na kolejny etap lejka sprzedażowego.

Automate management tasks - zautomatyzuj zadania zarządzania.

 • Assign tasks - przydziel zadanie za pomocą e-maila.
 • Send notification - wyślij powiadomienie do określonego pracownika.
 • Send a report to Activity Stream - wyślij raport z systemu zewnętrznego do Tablicy Aktywności.
 • Track tasks - kontroluj wykonywanie zadań przez osoby odpowiedzialne.

Add a widget - dodaj widżet.

 • Show custom info in CRM information pane - wyświetl swoje dane w osobnej zakładce formularza CRM.
 • Add custom action to CRM information pane - dodaj działanie niestandardowe do panelu informacyjnego CRM.
 • Add the sales script to the call information pane - dodaj skrypt sprzedaży do okienka informacji o połączeniu.
 • Create an invoice for hours worked - utwórz fakturę za przepracowane godziny.

Add a chat bot - dodaj chatbot.

 • Notify employees in the chat - powiadom pracowników na czacie.
 • Submit select chat messages to chat bot - wyślij wybrane wiadomości czatu do chatbota.

Other - inne.

 • Local application - dodaj aplikację lokalną.
 • Outbound webhook - dodaj wychodzący webhook, aby uzyskać informacje o wydarzeniach Bitrix24.
 • Inbound webhook - dodaj przychodzący webhook do pracy z danymi Bitrix24 za pośrednictwem API.

2. Integracje

Administrator Bitrix24 może zobaczyć wszystkie integracje utworzone w sekcji: kto dodał, jakie wydarzenia wyzwalają webhooki, jakie uprawnienia dostępu zapewnia webhook lub aplikacja. Brane pod uwagę wszystkie aplikacje korzystające z REST API, w tym aplikacje z sekcji Market. Tutaj możesz również edytować lub usunąć webhook.

Tajne kody webhooków innych osób nie są dostępne nawet dla administratora. Jeśli administrator edytuje element webhooka innej osoby, tajny kod zostanie zresetowany, a administrator stanie się właścicielem tego elementu webhooka.

3. Statystyki

Statystyki użytkowania REST są dostępne tylko dla administratora Bitrix24.

W tej sekcji możesz zobaczyć liczbę żądań dla każdego webhooka, integracji zewnętrznej lub aplikacji. Dodaj filtr i skonfiguruj kolumny w tabeli, aby wyświetlić żądane informacje.

Domyślnie statystyki pokazują użycie REST w ciągu ostatnich 14 dni.
Polecane artykuły:
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane