top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Dodaj wpis do grafiku nieobecności

Tylko administrator może dodawać wpis do grafiku nieobecności.

Kliknij przycisk Dodaj wpis w prawym górnym rogu. Wybierz pracownika i wypełnij wszystkie pola. Po dodaniu wpis o nieobecności pojawi się w grafiku.

Jeśli dodasz urlop za pomocą procesu biznesowego Wniosek o urlop, nieobecność pojawi się w grafiku automatycznie.

Każdy pracownik może samodzielnie dodać swoją nieobecność do grafiku. Aby to zrobić, utwórz wydarzenie w kalendarzu> kliknij Więcej> przejdź do sekcji Dostępność> wybierz Poza zasięgiem.

Grafik nieobecności jest dostępny tylko dla subskrybentów planu Professional.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane