Bitrix24Care

Nowy model subskrypcji dla On-Premise

Zmiany w sprzedaży redakcji On-Premise klientom

Aby nadal zapewniać wysoką jakość i terminowe aktualizacje produktów, od 1 września 2022 r. zmieniamy aktualizację Bitrix24 On-Premise na model subskrypcyjny. Chociaż ceny wszystkich redakcji nie ulegną zmianie, coroczne odnowienie klucza produktu, obliczone na 25% ceny redakcji, będzie obowiązkowe.


Co się zmieni?

 • Redakcja Bitrix24 On-Premise zostanie zmieniona na obowiązkową roczną subskrypcję zamiast jednorazowej opłaty z opcjonalnym płatnym dostępem do aktualizacji.
 • Nowa redakcja Bitrix24 On-Premise Enterprise z nieograniczoną liczbą użytkowników nie będzie już dostępna do zakupu.
 • Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych zmian w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA), które wejdą w życie 1 września 2022 r.:
  1. Zaktualizowaliśmy głównie tekst warunków użytkowania, dodaliśmy strukturę punktów i zmieniliśmy ich kolejność, gdzie było to konieczne.
  2. Na początku EULA została uzupełniona o punkt "Definitions", który ma na celu ułatwienie ogólnego zrozumienia EULA. Punkt 2 został uzupełniony o szczegółowe warunki użytkowania elementów Produktu (patrz pkt 2.1.3.).
  3. Tryb przejściowy dotyczący odnawiania i aktualizowania redakcji i typu licencji opisany jest w pkt 2.1.4.
  4. Teraz możesz znaleźć opis aktualizacji w pkt 2.1.7.
  5. Należy pamiętać, że dodaliśmy nowy podpunkt 2.2. (License types and terms) do umowy EULA dla różnych typów licencji, które są teraz następujące:
  6. (a) Subscription License (Licencja Subskrypcyjna), czyli licencja umożliwiająca korzystanie z Produktu przez ograniczony czas. Po wygaśnięciu takiego okresu Twój Produkt On-Premise zostanie zablokowany, jeśli nie odnowisz Licencji Subskrypcyjnej. Ten typ licencji odzwierciedla nasz nowy model subskrypcji, który wejdzie w życie 1 września 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2.2.1.

   (b) Standard License (Licencja Standardowa). Twoja bieżąca licencja komercyjna zostanie przekonwertowana na Licencję Standardową w dniu 1 września 2022 r., chyba że odnowisz ją do typu Licencji Subskrypcyjnej. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2.2.3.

   (c) Limited License (Ograniczona Licencja) jest przyznawana Użytkownikowi wyłącznie w przypadku i od daty udostępnienia Licencji Standardowej (szczegóły znajdują się w pkt 2.2.4).

   (d) NFR-License (Licencja NFR). Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2.2.5.

   (e) Trial Version (Wersja Próbna). Szczegółowe informacje znajdują się w 2.2.6.

  7. W pkt 2.3. możesz znaleźć opis Rozszerzeń Licencji.
  8. Punkt 9.2. "Export Control and Compliance with Laws" został zmieniony zgodnie z przepisami.
  9. Klauzula dot. zmian w EULA została zmieniona i przeniesiona do pkt 4 (patrz 4.3).
  10. W klauzule 7.2.2. szczegółowo opisaliśmy działania, które Bitrix24 może podjąć według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli naruszysz warunki umowy EULA.
  11. Ponadto w punkcie 13 wyjaśniliśmy, w jaki sposób Bitrix24 może wysyłać Ci powiadomienia związane z informacjami prawnymi, w tym te związane z EULA.

Często zadawane pytania

Mam aktywny klucz licencyjny Bitrix24 On-premise, co się dla mnie zmieni?

Od 1 września 2022 r. wszystkie nowe redakcje Bitrix24 On-Premise będą sprzedawane jako redakcje subskrypcyjne z obowiązkowym corocznym odnowieniem za 25% ceny redakcji.

Klucze licencyjne zakupione przed 1 września 2022 r. będą nadal działać na poprzednich warunkach. Jednak, aby otrzymywać aktualizacje, wsparcie i dostęp do usług w chmurze Bitrix24, nie będziesz mógł kupić odnowienia subskrypcji serwisowej, zamiast tego będziesz musiał przejść na redakcję subskrypcyjną. Będzie to również kosztować 25% ceny redakcji i zapewni taki sam dostęp do aktualizacji, pomocy technicznej i usług.

Czy co roku będę musiał płacić więcej za odnawianie subskrypcji?

Nie, cena odnawiania pozostanie taka sama (25% ceny redakcji).

Kupiłem klucz licencyjny Bitrix24, ale jeszcze go nie aktywowałem, czy mogę to zrobić po 1 września 2022 r.?

Musisz aktywować ten klucz przed 1 września 2022 r. Jeśli tego nie zrobisz, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży pod adresem sales@bitrix24.com.

Co się stanie, jeśli nie kupię odnowienia nowej licencji On-Premise działającej w modelu subskrypcji?

Po wygaśnięciu licencji subskrypcyjnej będziesz mieć 14 dni na zakup i aktywację odnowienia. Jeśli odnowienie nie zostało opłacone w tym okresie, Twój produkt On-Premise zostanie zawieszony.

Czy zmienią się ceny uaktualnień On-Premise?

Tak, od 1 września 2022 r. zmienią się również zasady cenowe uaktualnień do wersji On-Premise. W przypadku licencji, która została zmieniona na model subskrypcyjny, zapłacisz pełną cenę nowej redakcji, aby przejść na wyższą wersję. Niewykorzystane dni bieżącej licencji subskrypcyjnej zostaną przeliczone i dodane do pierwszego roku subskrypcji nowej redakcji.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo