Bitrix24Care

Zadania w aplikacji mobilnej

W Bitrix24 możesz tworzyć zadania i kontrolować ich wykonanie bezpośrednio ze swojego smartfona.

Otwórz sekcję Zadania w dolnym menu aplikacji mobilnej. Lista pokazuje już istniejące zadania, w których bierzesz udział.


Twórz zadania

right_arrow.jpgSzybkie zadania

Aby tworzyć szybkie zadania, użyj nowego formularza, który zawiera najbardziej potrzebne pola. Dotknij przycisku + w prawym dolnym rogu.

Otworzy się krótki formularz, w którym możesz określić:

 • Nazwę zadania
 • Osobę odpowiedzialną
 • Termin ostateczny

right_arrow.jpgPełny formularz zadania

Jeśli chcesz wprowadzić więcej danych dla zadania, otwórz rozszerzony formularz i wybierz Wszystkie pola (All fields). Wypełnij następujące pola:

 • określ uczestników i obserwatorów;
 • dołącz pliki
 • dodaj listę kontrolną

W sekcji Więcej (More) możesz włączyć dodatkowe opcje, dodać tagi, elementy CRM itp.

right_arrow.jpgDodaj tagi

Możesz dodać tagi w sekcji Tags.

Dodaj nowy tag lub wybierz istniejący. Następnie możesz wyszukiwać zadania według tagów.

right_arrow.jpgDołącz pliki

Aby dołączyć pliki do zadania, dotknij Dodaj pliki.

Prześlij plik ze swojego urządzenia lub z Bitrix24.Drive.

Po wypełnieniu wszystkich pól nowego zadania dotknij Utwórz (Create).


Przeglądaj i edytuj zadania

right_arrow.jpgLista zadań

Aby znaleźć konkretne zadanie na liście, użyj specjalnego filtra przez menu działań ... lub dotknij lupy w prawym górnym rogu.

Wybierz potrzebną opcję:

 • wybierz termin zadania
 • wybierz swoją rolę w zadaniu
 • sortuj zadania według terminu
 • wyświetl ukończone zadania
 • oznacz wszystkie komentarze jako przeczytane

Po otwarciu zadania zobaczysz następujące pola:

 • termin ostateczny
 • status zadania
 • opis zadania i załączniki
 • listę kontrolną
 • rolę (osoba odpowiedzialna/twórca/obserwator/uczestnik)
 • priorytet
 • podzadania i powiązane projekty
 • komentarze

Kliknij przycisk z trzema kropkami, aby wybrać potrzebne działanie z zadaniem:

right_arrow.jpgKomentarze

Aby przeczytać komentarze, otwórz dolny panel Komentarze.

Aby oznaczyć komentarz jako wynik zadania, przytrzymaj go i wybierz opcję Oznacz jako podsumowanie statusu zadania.

right_arrow.jpgLiczniki zadań

Wszystkie zmiany zadań będą wyświetlane jako kolorowe liczniki. Komentarze są podświetlone na zielono, zaległe zadania na czerwono.

Dzięki filtrowi możesz również zobaczyć zaległe zadania, swoją rolę w zadaniach oraz liczbę nieprzeczytanych komentarzy.

right_arrow.jpgDodatkowe opcje

Dodatkowe opcje zadań otwierają się na różne sposoby w zależności od systemu operacyjnego:


Jak udostępnić zadanie

W aplikacji mobilnej Bitrix24 możesz wysłać współpracownikowi link do zadania. Aby to zrobić, otwórz potrzebne zadanie, kliknij menu z trzema kropkami i wybierz Udostępnij.

Wybierz użytkownika, któremu chcesz wysłać link, lub skopiuj go i udostępnij w dowolny sposób. Możesz również udostępnić zadanie z listy zadań, przesuwając zadanie od prawej do lewej (dla iOS) lub przytrzymując (dla Androida).


Urządzenia z systemem iOS

Wybierz zadanie i przesuń palcem w lewo. Możesz także edytować zadanie bezpośrednio w formularzu.

Aby przypiąć lub przeczytać wszystkie komentarze w zadaniu, przesuń palcem w prawo.


Urządzenia z systemem Android

Otwórz formularz zadania> dotknij wielokropka w prawym górnym rogu> wybierz Edycja.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo