Bitrix24Care

Bitrix24.Market

Uzyskaj więcej funkcji i możliwości, instalując gotowe do użycia aplikacje z Marketu.

Możesz zainstalować następujące aplikacje stron trzecich:

  • CRM;
  • Grupy robocze i projekty;
  • Przechowywanie danych (bloki informacyjne);
  • Powiadomienia;
  • Zadania;
  • Kalendarze;
  • Telefonia itp.

Polecane artykuły: