Bitrix24Care

Baza Wiedzy

W Bitrix24 możesz utworzyć Bazę Wiedzy i przechowywać w niej zgromadzoną wiedzę firmy.

Możesz utworzyć Bazę Wiedzy za pomocą szablonów. Używając specjalnych bloków, możesz tworzyć artykuły ze zdjęciami i filmami. Dla zaawansowanych użytkowników istnieje możliwość tworzenia unikalnego wyglądu Bazy Wiedzy.

Polecane artykuły: